Aktuellt - arkiv

Söktext
2020-08-14 [Omsorg & stöd]

Coronavirus Covid-19

Uppdaterad information 2020-07-01 lägesbild gällande smittade för covid-19 i Skurup

Tillsammans kan vi bromsa smittan - håll i och håll ut!

Det rapporteras om att en platåfas har uppnåtts i landet och att man ser sjunkande trender, detta gäller inte Skåne än. Det är fortfarande en uppåtgående kurva i Skåne. Skåne har klarat sig bra hittills men det är inte över. Vi får inte slappna av och släppa på rutinerna.

 • Håll ut, det går över
 • Håll avstånd
 • Håll kontakt
 • Tvätta händerna
 • Stanna hemma, även om du bara känner dig lite krasslig

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Enligt Folkhälsomyndigheten så är de rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet att man har en klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började. För de som haft mera uttalade symtom gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet innan man är smittfri.   

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd


Provtagning för covid-19 i Skåne

Du som bor i Skurups kommun och övriga Skåne kan nu testa dig för covid-19 om du har symtom. Logga in i e-tjänsterna på 1177.se och beställ ett test för att testa dig hemma. Du kan också boka ett antikroppstest när du varit frisk i minst 14 dagar. När du besöker vården utförs tester efter en medicinsk bedömning.

Information om självtest - 1177.se
 

Hur ser smittspridningen av covid-19 ut i Skurups kommun?

Skurups kommun har fortsatt en relativt låg smittspridning. Region Skåne anger i sin lägesbild antal nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den senaste veckan, vilket kan vara svårt att tolka men för Skurups del innebär det att vi endast har ett (1) nytt fall den senaste veckan. Totalt har 13 personer i Skurups kommun konstaterats smittade av covid-19 under pandemin.

Några viktiga aspekter i råden för värmebölja

För att minska riskerna för både värmestress och smittspridning under sommaren 2020 vill Folkhälsomyndigheten särskilt uppmärksamma följande:

 • Följ råden för både covid-19 och värmebölja för att minska belastningen på hälso- och sjukvården.
 • Äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är riskgrupper för både värmestress och covid-19.
 • Var försiktig så att du inte misstar hypertermi för feber. Se till att du vilar i en sval miljö och drick vatten. Om kroppstemperaturen förblir hög efter 30 minuter är det förmodligen feber. Om kroppstemperaturen sjunker och du mår bättre är orsaken troligen värmestress.
 • Håll avstånd men undvik social isolering. Vid värmebölja är det viktigt att vara uppmärksam på symtom för värmestress. Samtidigt behöver fysiska kontakter begränsas för att minska smittspridning.
 • Utomhusvistelse är bra men vistas i skuggan. Under en värmebölja kan det bli betydligt varmare inomhus än utomhus. I byggnader och bebyggelse kan värmen stanna kvar en tid efter att utomhustemperaturen har gått ner. Även smittrisken är betydligt mindre utomhus.
 • Ordna en sval miljö. Det är viktigt att vistas på bostadens svalaste plats och/eller att få minst 2–3 timmar i ordentlig svalka dagligen. Detta gäller särskilt riskgrupper. Samtidigt behöver råden följas om att hålla avstånd till varandra för att minska smittspridningen.
 • Denna sommar är det extra viktigt att förbereda bostäder och boenden med åtgärder som kan minska värmen inomhus, exempelvis med markiser, solskärmar, persienner och anpassad ventilation och vädring. På grund av smittrisken bör fläktar undvikas i gemensamma utrymmen.
2020-08-11 [Kommun & demokrati]

Kommunutvecklingsberedningens kallelser

Här hittar du aktuella kallelser gällande kommunutvecklingsberedningen.
Mötena är öppna för allmänheten och äger rum i Kommunhuset, Stora Torggatan 4 i Skurup.
2020-08-11 [Bygga, bo & miljö]

Elda avfall och ris

Eldningsförbud i Skurups kommun

Skurups kommun meddelar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor följande.

I Skurups kommun är det förbjudet att elda utomhus.

2020-08-05 [Uppleva & göra]

Lovaktiviteter sommaren 2020

Här hittar du program för aktuell lovaktiviteter i Skurups kommun. Programmet uppdateras löpande under sommaren 2020.

Inledande information om fritidsgårdarnas och andra aktörers aktiviteter under sommaren 2020:

Några av fritidsgårdarnas aktiviteter kräver föranmälan, detta görs på Gummifabriken (information om detta finner ni i respektive aktivitet.) P.g.a. Coronaviruset så har vi regler och restrektioner för vissa av våra aktiviteter, samt om du planerar att besöka våra öppna verksamheter på fritidsgårdarna.

Hur Skurups kommun arbetar kopplat till Covid-19 finner ni här: Info om Covid-19 Skurup

Fritidsgårdarnas rutiner/regler vid besök finner ni här: På gång. Övriga aktörer som erbjuder aktiviteter för barn och unga i programmet ber vi er att kontakta för eventuella frågor kring hantering av pågående virussituation.

2020-07-30 [Omsorg & stöd]

Personligt ombud

Är du över 18 år och har någon psykisk funktionsnedsättning med betydande svårigheter i din vardag? Här finns information för dig.

2020-07-30 [Bygga, bo & miljö]

Aktuella vägarbeten

2020-07-27 [Omsorg & stöd]

Vattenskoter

På den här sidan finns information om vattenskoter, till exempel om vilka lagar som gäller, var man får köra och vad man som förare bör tänka på.

2020-07-23 [Bygga, bo & miljö]

Sortera, återbruka och återvinn

Detta bästa avfallet är det som inte uppstår, men skulle du ha något över är det bra att sortera, återbruka eller återvinna det.

2020-07-17 [Omsorg & stöd]

Trygghetsvärdar

Trygghetsvärdarnas bilar rullar på kvällar och nätter runtom i kommunen från den 1 juni.

2020-07-15 [Kommun & demokrati]

Lagar, förordningar och lokala föreskrifter

Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. Den innehåller länkar till de rättskällor som finns tillgängliga på Internet. Lagrummet länkar bland annat till regering, riksdag, domstolar samt statliga myndigheter.
Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2016-05-19

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?