Aktuellt - arkiv

Söktext
2020-11-23 [Bygga, bo & miljö]

Gång- och cykelvägar

Kommunen har ansvaret för drift- och underhåll av gång- och cykelvägarna i tätorterna och Trafikverket för gång- och cykelvägarna på landsbygden.
2020-11-17 [Omsorg & stöd]

Äldreboende

När du inte längre kan bo kvar i ditt eget hem på grund av att dina behov av vård och omsorg är stora och omfattande kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende. Det särskilda boendet är en boendeform där det ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt.
2020-11-17 [Omsorg & stöd]

Coronavirus Covid-19

Uppdaterad information med anledning av förlängning av de skärpta allmänna råden i Skåne för att stoppa smittspridningen 2020-11-17

Skärpta allmänna råd för att stoppa smittspridningen

Smittspridningen i Skåne är nu av en sådan omfattning att Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Skånes smittskyddsläkare bedömer det som nödvändigt att börja tillämpa lokala allmänna råd. Denna bedömning baserar myndigheten i huvudsak på att utvecklingen i Skåne nu går väldigt fort med snabb ökning av antalet fall i alla delar av regionen. Dessutom börjar antalet intagna i sjukvården att öka och utbredningar på särskilda boenden för äldre med smittspridning har dubblerats i regionen under de senaste veckorna.
Resurser för provtagning och smittspårning börjar bli hårt belastade och man kan tvingas till prioriteringar inom snar framtid.
 

Vad innebär de skärpta allmänna råden?

 
  • Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje dag.
  • Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök kan alltid genomföras
  • Alla över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Undantag görs endast för yrkesidrottare och elever på idrottsgymnasier.
  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
  • Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.

Detta beslut gäller till och med 2020-12-13. Beslutet kan komma att förlängas.

Länsstyrelsen beslutar om fortsatt publiktak på 50 personer i Skåne

 
I dag har Länsstyrelsen Skåne beslutat att hålla fast vid ett publiktak på 50 personer i Skåne för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Länsstyrelsen beslut gäller till och med 2020-11-30 och kan förlängas eller förkortas utifrån utvecklingen av smittspridningen.
 
 
  • Håll i och håll ut, det går över
  • Håll avstånd både inomhus och utomhus
  • Tvätta händerna
  • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara känner dig lite krasslig

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att alla med symtom även lindriga, så som snuva, halsont, hosta, andfåddhet, andningsbesvär, nedsatt lukt/smaksinne, feber, muskelvärk och ledvärk, huvudvärk, extrem trötthet samt akuta mag- och tarmbesvär såsom kräkningar och diarré ska avstå sociala kontakter. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Observera att du som är äldre kan ha ospecifika symtom såsom gastrointestinala (mag- och tarm) besvär, uttalad trötthet, nedsatt allmäntillstånd, aptitlöshet och förvirring.

De rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet är att man har en klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började.

Därtill rekommenderar Folkhälsomyndigheten att fortsätta arbeta på distans för att minska risken för ökad smittspridning även under hösten.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd


Provtagning för covid-19 i Skåne

Du som bor i Skurups kommun och övriga Skåne kan nu testa dig för covid-19 om du har symtom. Logga in i e-tjänsterna på 1177.se och beställ ett test för att testa dig hemma. Du kan också boka ett antikroppstest när du varit frisk i minst 14 dagar. När du besöker vården utförs tester efter en medicinsk bedömning.

Information om självtest - 1177.se
 

2020-11-17 [Omsorg & stöd]

Fältsekreterare - Jag finns där du finns!

Har du något du funderar över, behöver du någon att prata med? Kontakta mig, jag finns där du finns! På skolorna, fritidsgårdarna och på byn. Jag arbetar både dag- och kvällstid. Kontakten är helt kostnadsfri för dig.

 

2020-11-11 [Utbildning & barn]

Covid19 information

Med anledning av ökad smittspridning i samhället och Folkhälsomyndighetens uppdaterade riktlinjer samt Skåne smittskyddsläkares lokala råd, vill vi informera om de anpassningar vi gör på gymnasieskolan.

Vi vill börja med att påminna om att vi inför skolstart gjort flera åtgärder för att hindra smittspridningen. Ni hittar dessa åtgärder i skolans Covid-19 plan.

Vi har anpassat våra undervisningslokaler för att det ska vara möjligt att hålla avstånd. Från och med måndag 2/11 kommer lokalerna att vädras regelbundet vid varje lektionspass. Vi har också sedan tidigare strukturerat mattiderna för att kunna säkerställa avstånd och antal personer som vistas samtidigt i lokalen samt att vuxna ser till att eleverna spritar sina händer innan de tar mat. Personal finns alltid på plats med eleverna i matsalen.

Vi har även sedan terminsstart anpassat schemat för att minska belastningen på lokaltrafiken. Eleverna börjar därför senare fyra dagar i veckan.

Från och med 2/11 kommer all fysiskt aktivitet på idrottslektionerna att ställas in. Eleverna kommer istället att arbeta med teoretiska uppgifter.

Vi har i dagsläget inte någon hög smittspridning på skolan. Alla lärare är uppmanade att vid varje lektionstillfälle säkerställa att eleverna är symtomfria. Eleverna kommer bli påminda om de nya restriktionerna av sina mentorer.

Vi kommer under veckan att fortsätta arbeta med anpassningar för att hindra smittspridningen. Vi uppdaterar hemsidan regelbundet.

Avslutningsvis ber vi er alla att påminna varandra om:

Håll i och håll ut! Det går över.
Håll avstånd både inomhus och utomhus.
Tvätta händerna.
Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara känner dig lite krasslig.

 

Med Vänliga hälsningar 

Skolledningen

 

 

2020-11-10 [Kommun & demokrati]

Press- och informationsmaterial

Här i Skurups kommuns pressrum finns material som riktar sig till dig som arbetar inom press/media.
2020-11-06 [Bygga, bo & miljö]

Julgranar sökes

Har du en gran i din trädgård som lämpar sig som julgran och som du inte vill ha längre?
Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2016-05-19