Aktuellt - arkiv

Söktext
2022-05-16 [Bygga, bo & miljö]

Gator

Inom Skurups, Rydsgårds, Skivarps och Abbekås tätort är det Kommunteknik som ansvarar för skötsel, drift och underhåll av de gator, vägar samt gång-och cykelvägar som Skurups kommun är väghållare för. Vissa vägar har annan väghållare än Skurups kommun, exempelvis Trafikverket eller enskilda vägar. Dessa sköts av respektive väghållare.

Skurup Pride 2022, trafikpåverkan 20-21/5.

Mellan fredag 20/5 klockan 1800 och lördag 21/5 klockan 2200 är stora parkeringen (västra sidan) av Stortorgets parkering helt avstängd p.g.a. Skurup Pride 2022. På torgets östra del finns ett 40-tal parkeringar men det kan förväntas många besökare under lördagen den 21/5. Det kommer vara mycket människor i rörelse runt Stortorget vilket innebär att framkomligheten påverkas. Gatorna är öppna för fordonstrafik men vi ber alla förare att iaktta försiktighet och räkna med att det är trångt på platsen.

  • Vi rekommenderar i första hand att de besökare som har möjlighet använder kollektivtrafiken för att resa till och från Skurup. Sök din resa hos Skånetrafiken.
  • Besökare med bil rekommenderas använda någon av de parkeringsplatser som visas i kartan samt gatuparkering med parkeringsregler enligt skyltning.

Under paraden klockan 15-16 råder det mycket begränsad framkomlighet på grönmarkerade gator och vi avråder från all icke-nödvändig fordonstrafik under den tiden.

Karta över centrala Skurup som visar parkeringsplatser under Skurup Pride 2022

 

40 km/h på hela Föreningsgatan

Hastighetsgränsen på Föreningsgatan norr om Elleholmsvägen (se rödmarkerad sträcka i karta) har sänkts från 60 km/h till 40 km/h. Det innebär att det nu är 40 km/h på hela delen av Föreningsgatan som ligger inom tättbebyggt område. Kör försiktigt.

Föreningsgatan 40 km

2022-05-10 [Bygga, bo & miljö]

Vatten och avlopp

På denna sida hittar du samlad information om vatten och avlopp. Här finns även aktuell driftsinformation.

 

2022-05-09 [Uppleva & göra]

Badplatser

Längs Skurups kommuns femton kilometer långa kuststräcka avlöser badstränderna, hamnarna och badplatserna av varandra som smultron på ett strå. En trivsam plats för dig som söker salta vindar, angenäma havsdopp och en fri horisont. Vi har fyra allmänna badplatser längst vår kust. Av dessa är tre så kallade EU badplatser vilket innebär att det badar fler än 75 personer en varm och solig dag.

 

2022-05-09 [Utbildning & barn]

Aktuellt

Studenten närmar sig med stormsteg. 

2022-05-06 [Arbete & näringsliv]

Lediga jobb

Varje dag, varje vecka året runt håller våra drygt 1200 medarbetare hjulen snurrande. Våra barn får omsorg och utbildning, våra äldre blir omhändertagna och kommunen hålls ren och fungerande. Allt detta tack vare personal i toppklass.

Klicka här för att se kommunens lediga jobb

2022-05-05 [Omsorg & stöd]

Rehabilitering, Aktivitetshuset Pomona

Pomona är en plats att mötas för dig med psykisk ohälsa.
På Pomona kan du som är 18 år och äldre finna gemenskap & stöd genom att delta i olika aktiviteter.
Som besökare på Pomona kan du förhindra ensamhet och isolering och skapa livskvalitet genom meningsfull sysselsättning.

2022-05-04 [Utbildning & barn]

Skolskjuts

Information om och ansökan till skolskjuts för grundskoleelever folkbokförda i Skurups kommun.

 

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02