Stäng

Svaneholm har blivit naturreservat

Länsstyrelsen i Skåne har nu beslutat att ett av Skånes mest uppskattade och välbesökta naturområden, Svaneholm, blivit naturreservat. Detta innebär att området runt sjön och den omgivande skogen får ett långsiktigt skydd. Sedan tidigare finns Hästhagen, Vassen och Norrskogs naturreservat i området.

Svaneholms slott i rött tegel i bakgrunden, sjön ligger framför och grönskande träd i förgrunden

Svaneholmssjön och Svaneholms slott

Varför blir Svaneholm ett naturreservat?

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla den biologisk mångfalden och att skydda, vårda och återställa den värdefulla natur- och kulturmiljön. Syftet är också att tillgodose behovet av områden för rekreation och friluftsliv för allmänheten.

Svaneholms naturreservat

Vill du flanera lätt och umgås är Svaneholms naturreservat och promenadslingan Jaktstigen förstahandsvalet. Följer du Jaktstigen kliver du rakt ut i en spännande alsumpskog – och du går ändå torrskodd genom på bekväma spänger. Utmed stigen finns både plattformar med härlig utsikt och ett utegym. Vill du umgås på tu man hand med naturen eller dina egna tankar så fortsätter du till Vassens, Hästhagens eller Norrskogs naturreservat.

Svaneholms gammelträd är många, ekar, bokar och några alar. Ett par av träden har fått diplom och titeln ”Evighetsträd” för deras höga ålder. Gammelträden ger husrum åt insekter, svampar, lavar och mossor. Flera av dem både sällsynta och utrotningshotade. Parkmiljön är dessutom ett fint exempel på 1800-talets naturromantik, där sjön är pricken över i.

I Svaneholmssjön kan man njuta av vackra näckrosor, både vita och gula. Ovanför ytan dansar insekter. I skymningen jagar vattenfladdermössen insekterna. På sina ställen sticker små grodögon upp. Du kan höra deras nattliga serenader i maj-juni.

I området finns flera av landets fladdermusarter, somliga stora, andra mycket små – från 3 till 8 cm. En liten men mycket exklusiv fladdermus som lever här är trollfladdermusen.

Ordningsföreskrifter

 

Inom naturreservatet är det förbjudet att göra följande:

  • Ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada naturföremål eller kulturlämningar
  • Cykla
  • Rida/köra med häst
  • Ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel
  • Uppföra någon form av anläggning
  • Köra motordrivet fordon, båt, vattenskoter eller motsvarande
  • Plantera eller så in växter eller sätta ut djur

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att göra följande:

  • Fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur
  • Samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar

I de andra reservaten i området gäller ungefär samma ordningsföreskrifter


Publicerad:
Senast uppdaterad: