Stäng

Första spadtaget på den nya skolan i Skurup

Idag togs första spadtaget på den nya skolan på Västeräng. På området Västeräng kommer en ny skola från förskoleklass till årskurs nio att uppföras. Skolan blir ytterligare en skola i kommunen som ligger i fantastisk miljö – denna gång med den 30 000 kvm stora Ängsparken precis intill.

Sex personer på rad framför en gul grävmaskin tar ett första spadtag

Från vänster Ingela Mårtensson, chef centrala barn- och elevhälsan, Emil Lindskog, platschef HL Bygg, Åsa Ekblad (M), Ingvar Wennersten (SD), Lena Axelsson (S), Anders Kristiansen (KD)

Största investeringen i Skurups kommun

Skolan och sporthallen tillsammans kommer att bli drygt 12 100 kvm BTA (bruttoarea).

- Detta första spadtag lägger inte bara grunden för kommande elevers utveckling utan också för samhällets utveckling som visar att Skurups kommun siktar högt och framåt, säger kommunfullmäktiges ordförande Ingvar Wennersten (SD).

Upphandlingen som är en samverkansentreprenad gällande fas 2 som avser produktion och uppförande är klart och det är HL Bygg & Fastighetsservice AB som är totalentreprenör.

- Vi på HL Bygg är glada över att ha fått uppdraget att bygga skolan och sporthallen, vi har byggt skolor och förskolor tidigare och vi siktar minst lika högt denna gången, vi  ser fram emot de kommande två åren, säger platschef Emil Lindskog, HL Bygg & Fastighetsservice AB.

Den trygga skolmiljön är A och O

Skolan kommer att bli drygt 9200 kvm och kommer delvis att vara på tre våningsplan. Alla elever kommer att ha ett eget hemklassrum.

- Detta är ytterligare en av våra satsningar på ändamålsenliga skollokaler för att möta de behov som finns, säger kommunstyrelseledamot Åsa Ekblad (M)

Skolan innefattar även en anpassad grundskola, vilket gör den trygga miljön ännu viktigare. Det är första gången Skurups kommun bygger en anpassad grundskola från grunden.

- Det känns bra att vi får tillbaka den anpassade grundskolan till Skurup, att vi tar hand om alla barn, säger kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Lena Axelsson (S)

Skolan är planerad att vara klar för inflyttning 30 juni 2026.

Sporthall och fotbollsplan

I projektet ingår också en sporthall på cirka 2 870 kvm. Den kommer att byggas i etage, med kafeteria på övre plan.

Utomhus kommer det att finnas en anläggning för friidrott, med längdhoppsgrop och 60-metersbanor. En fotbollsplan med belysning planeras också.

Sporthallen är enligt nuvarande tidplan planerad att vara klar för inflyttning 31 augusti 2026.

Fakta

  • Skola för årskurs F-9 inklusive anpassad grundskola: 9 235 m2 BTA (bruttoarea)
  • Sporthall: cirka 2 871 m2 BTA
  • Förråd
  • Miljörum
  • Skolgård
  • Parkering

Skolan och sporthallen är beläget på fastigheterna Humlan 1 och 4 i Skurups kommun.

Publicerad:
Senast uppdaterad: