Stäng

Stora satsningar i budgeten inför år 2025

På kommunfullmäktige den 17 juni beslutades Skurups kommuns budget för 2025. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lämnade ett gemensamt förslag som klubbades igenom.

Mynt staplade i tre högar med spirande skott överst

Ny resursfördelningsmodell

Kommunfullmäktige fastställer varje sommar kommande årsbudget. De olika partierna i fullmäktige lämnar in sina förslag till budget. I år röstade kommunfullmäktige ja till det gemensamma förslaget från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

- Detta är ett oerhört positivt för Skurups kommun. Under min tid som kommunstyrelsens ordförande så har aldrig utrymmet för verksamheterna varit så stort som det kommer att vara under år 2025, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M).

Skurups kommuns vision, "Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer – tillsammans”, styr kommunens arbete mot bättre resultat och skapar de bästa möjligheterna för vår kommun att utvecklas.

Nytt för i år är att Skurups kommuns budget för 2025-2027 beslutades utifrån en ny resursfördelningsmodell. Det är en metod för att fördela ekonomiska resurser med syfte att bland annat ge svar på hur mycket mer eller mindre resurser krävs för att verksamheterna ska ha samma förutsättningar som föregående år. En resursfördelningsmodell ersätter inte politiska avvägningar utan ger underlag för politiska beslut om verksamhetsramar. En tydlig resursfördelningsmodell bidrar till att tydliggöra vad som är de politiska prioriteringarna.

Budgetbeslutet i kommunfullmäktige är årets viktigaste beslut, eftersom det sätter ramarna för hela kommunens verksamhet kommande år.

Exempel på satsningar som finns med i budgeten

  • 21,5 mkr till Individ- och omsorgsförvaltningen
  • 10,3 mkr till Skol- och utbildningsförvaltningen
  • 2,2 mkr till Serviceförvaltningen och staben
  • Nytt upplyst löparspår i Skurup
  • Satsningar på en grönare och trivsammare kommun med mer trädplantering och vackrare infarter
  • Cykelväg mellan Skurup och Rydsgård
  • Utredning och prioritering av fullbordande av hela ringleden

- Det här är en framåtlutad budget som matchar kommunens utvecklingsinriktning. Skurups kommun är i en tydlig tillväxtfas, som kanske inte alla skånska kommuner upplever i dagens konjunktur, och det är viktigt att kommunen även fortsättningsvis kan möta utvecklingen även på ett ekonomiskt plan, vilket vi gör med denna expansiva budget, avslutar Johan Bolinder

Publicerad:
Senast uppdaterad: