Stäng

Samrådsmöte om utbyggnad av gång- och cykelväg Abbekås-Skivarp-Torsjö

Samrådsmöte kommer att hållas om utbyggnaden av gång- och cykelväg Abbekås-Skivarp-Torsjö den 25 juni 2024 kl 16.00–19.00 (sträckan Torsjö-Skivarp) och den 26 juni 2024 kl 16.00–19.00 (sträckan Abbekås-Skivarp). Platsen är Brandstationen i Skivarp (torget i Skivarp). Välkommen att lämna dina synpunkter på Trafikverkets vägplaner.

Gång- och cykelväg, fält, hus och vegetation i bakgrunden, solsken, sommar.

Två separata vägplaner

Trafikverket driver utbyggnadsprojektet Gång- och cykelväg Abbekås-Skivarp-Torsjö med 50 procent medfinansiering från Skurups kommun. Det har tagits fram två separata vägplaner för sträckorna Abbekås-Skivarp och Skivarp-Torsjö. Trafikverket bjuder nu in till samrådsmöte, där du har möjlighet att lämna synpunkter på vägplanerna. Samrådshandlingar finns tillgängliga på Trafikverkets webbplats. För detaljer, se länk nedan.

Gång- och cykelväg Skurup-Rydsgård

Skurups kommun arbetar med utbyggnaden av en gång- och cykelväg mellan Skurup och Rydsgård. Träffar har hållits med berörda markägare och anmälan om samråd har gjorts till Länsstyrelsen. Nyligen har också projekteringen inletts.

Gång- och cykelvägen kommer att från Skurup följa Östergatan vidare längs norr om väg 769 mot Rydsgård. Anslutningen inne i Rydsgård kommer att ske vid befintlig gång- och cykelväg väster om gamla Hallenborgsskolan.

Följ länken för att läsa mer om gång- och cykelväg Skurup-Rydsgård >>

Publicerad:
Senast uppdaterad: