Nybyggnads- & primärkartor

Vid nybyggnad inom detaljplanerat område, tätort behövs oftast en detaljerad nybyggnadskarta vid bygglovsansökan. Nybyggnadskartan innehåller till skillnad från situationsplanen även information om befintligt VA och gällande planbestämmelser, beskrivna i aktuell detaljplan.

Priser nybyggnadskartor

  • En nybyggnadskarta kostar från 7 095 kr.
  • En förenklad nybyggnadskarta kostar  2 365 kr.
  • En enkel karta- utdrag ur primärkartan kostar 710 kr. 

Kartorna går att få i digitalt format om så önskas.

Nybyggnadskartor beställs företrädesvis via kart-och-gis@skurup.se. Kartor kan även beställas per telefon under telefontid enligt tider till höger. Vid beställning av kartor, vänligen uppge följande: 

Fastighetsbeteckning och vilken typ av karta som krävs av myndighetsenheten bygg.

Fakturauppgifter: Namn, personnummer, och adress dit fakturan skall skickas.

Kartan skickas via e-post till den som beställer i DWG och PDF.

Lägeskontroll

Lägeskontroll kan beställas av Kart- GIS enheten via kart-och-gis@skurup.se eller per telefon under telefontid enligt tider till höger.  

Utsättning

Skurups kommun utför inte utsättning, vänligen kontakta ett företag som erbjuder dessa tjänster.  

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2020-09-15