Nybyggnadskartor och kartutdrag

Vid nybyggnation behövs oftast en detaljerad nybyggnadskarta vid bygglovsansökan. Det gäller både inom och utanför detaljplanerat område. För tillbyggnad eller byggnation av komplementbyggnader kan en förenklad nybyggnadskarta eller ett kartutdrag från primärkartan räcka. Myndighetsenheten-bygg informerar om vilken karta som behöver beställas i samband med din bygglovsansökan. Priser på kartor beräknas utifrån aktuellt prisbasbelopp. Mer information om kartor och taxor hittar du under ”Länkar” till höger på sidan. 

Om du som fastighetsägare vet att en lantmäteriförrättning pågår som kan påverka gränserna för din fastighet så är det viktigt att du meddelar oss detta i samband med beställning av kartor.

Nybyggnadskartor innehåller viss information om VA-ledningar och serviser. För ingående information om VA-situationen på fastigheten bör fastighetsägare kontakta Skurups Vattenverk. Se avsnitt "Vatten och avlopp" här på hemsidan för kontaktuppgifter.

Karttyper och priser

  • En nybyggnadskarta kostar från 7 245 kr.
  • En förenklad nybyggnadskarta kostar  2 415 kr.
  • En enkel karta (kartutdrag) kostar 725 kr. 

Observera att i vissa fall är inte fastighetsgränserna utredda, då kan en fastighetsbestämning krävas. Fastighetsägare bör då ta kontakt med Lantmäteriet som debiterar kostnaderna för förrättningen. Se länk till Lantmäteriet till höger på sidan.

Beställning av karta

Kartor beställs skriftligen på mail via kart-och-gis@skurup.se Öppnas i nytt fönster. Vid beställning av kartor vänligen uppge följande: 

  • Fastighetsbeteckning
  • Vilken typ av karta du vill beställa. Är du osäker på karttyp, kontakta myndighetsenheten-bygg.
  • Fakturauppgifter: Namn, personnummer, och adress dit fakturan skall skickas.

Färdigproducerad karta levereras via e-post i DWG och PDF. Märk väl att kartan är ritad i A3-format. Den ska därför skrivas ut i A3-format för att inte förändra kartskalan. Vid behov kan kartan skickas med posten i pappersform, nämn då detta beställningen.

Lägeskontroll

Lägeskontroll kan beställas av Kart- GIS enheten via kart-och-gis@skurup.se Öppnas i nytt fönster eller per telefon under telefontid enligt tider till höger.  

Utsättning

Skurups kommun utför inte utsättning, vänligen kontakta ett företag som erbjuder dessa tjänster.  

Sidansvarig: Ashley Andersson
Sidan uppdaterad 2022-10-25