Nya skolan entré

Vi bygger framtidens skola

I Skurup bygger vi nu en skola med möjlighet till 800 elever. Skolan kommer att stå klar till höstterminen 2019. På denna sida berättar vi fortlöpande om hur vår nya hjärnsmarta skola växer fram.

Här kommer du direkt till svaren på de vanligaste frågorna.

2017-01-19

Under december månad har arbetet med stommen färdigställts. Alla tunga ytterväggar är klara och alla bjälklag är på plats. Detta gör att den stora byggkranen inte behövs längre och har monterats ner under december månad. En mindre kran kommer dock fortfarande att finnas på plats ett tag till.
 
Vidare har arbetet med utfackningsväggar fortsatt på plan 2, balkongerna har gjutits, taket som ska stolpas upp har påbörjats och likaså invändiga trappor.

Under januari kommer taket och invändiga gradänger samt glaspartier i fasad att påbörjas.
 
Stor lyftkran monteras ner

Kranen monteras ner.

--


2017-12-08

Under november månad har arbetet med att montera stommen fortskridit. Ytterväggarna till plan 3 påbörjades i slutet av månaden. Samtidigt har plattbärlagen kommit på plats på alla våningarna och pågjutningarna på bjälklagen är också klara.

Under december månad kommer arbete att pågå med bland annat balkonger, trappor, utfackningsväggar och bjälklaget över plan 3. Stommen kommer således i stort sett vara uppe när vi går in i 2018.

Detta innebär att den höga larvkranen som har varit en förutsättning för det smidiga stommontaget kommer att demonteras och lämna arbetsplatsen i början på 2018.

I januari kommer bland annat yttertaket att börja monteras och arbetet fortsätter med att montera utfackningsväggar. Under januari kommer även montering av fönster att påbörjas.

Arbetstider

Under stommontaget kommer arbetstiderna i stort att vara:
Måndag - torsdag kl 07.00-18.30
Fredag kl 07.00-16.00

Visst övertidsarbete kommer att bli aktuellt för att hålla tidplanen.

Projektet kommer att vara igång under arbetsdagarna mellan jul- och nyår, men inte i full skala.

När stommontaget är klart kommer arbetstiderna återgå till att vara:

Måndag- fredag kl.07.00- 17.00

--

2017-11-16

Skolpersonal och inredningsarkitekt arbetar för högtryck med att planera interiörerna. Än kan vi inte visa hur insidan kommer att se ut, men följ länken till denna PDF med planer och ritningar och se det vi vet om utformningen så här långt.

Ta mig till PDF:en med planer och ritningar


2017-11-10

Under oktober månad har det hänt mycket på arbetsplatsen. Nu kan man börja ana skolans utbredning, då väggarna till plan 1 och plattbärlaget upp till plan 2 är monterat.

Det är med hjälp av den stora kranen som väggarna och plattbärlagret lyfts på plats, ett element i taget. Väggarna stöttas upp extra under produktionsskedet med stag, medan bockryggar och stämp håller plattbärlagret på plats. När stag, bockryggar och stämp sedan demonteras klarar pelare, stål och balkar av att bära upp bjälklaget på egen hand.  

Ovanpå plattbärlagret har el- och rörinstallationer lagts. Dessa har sedan gjutits in i den pågjutning av betong som görs på plattbärlagret. Pågjutningen och plattbärlagret tillsammans med armering skapar en samverkanskonstruktion som gör bjälklaget starkt och tåligt. Stora delar av bjälklaget över plan 1 har gjutits med överbetong.

Nu kommer arbetet fortsätta med att montera väggarna till plan 2 och i samband med det påbörjas även montaget av plattbärlaget över plan 2. När vi går in i december är förhoppningen att kunna påbörja plan 3.

Läs mer i det senaste informationsbrevet under Länkar. 

Nya skolan byggs

Se fler bilder i bildgalleriet.

--


2017-10-20

Helgarbete 22/10

Elektriker kommer att arbeta mellan kl. 7.00 och 16.00, med ”tyst arbete” som att dra rör och slangar på bjälklag som ska gjutas nästa vecka.

--

2017-10-11


Helgarbete 14-15/10

Under helgen kommer kommer smederna att behöva arbeta övertid. Det gäller montage av stålpelare och balkar som utförs av cirka fyra personer samt en kranbil. Arbetet kommer att vara igång på byggplatsen mellan kl. 07.00 och kl. 16.00 båda dagarna. Arbetet kommer att utföras utan plötsliga, höga ljud.

--

2017-10-04

Hela vägen från E65 ser man den 60 meter höga kranen som nu är igång på byggplatsen!
 

Lyftkran


Platschef Klas Ekroth berättar att den stora fördelen med kranen - förutom höjden och den enorma räckvidden - är att den är flyttbar. Den går på larvfötter och kan flyttas till det ställe där den behövs bäst.

- Ju färre förflyttningar, desto bättre. Den har ett marktryck på 120 ton, säger Klas Ekroth.

Trots att kranen är 60 meter hög kan den styras med millimeterprecision. Det går även att åka upp i den och komma riktigt nära för att se detaljer.

- Just nu monterar vi innerväggar. Sedan kommer stålpelare och bjälklag.

--

2017-10-03

Nästa stora moment är att resa stommen

Under september månad har arbetet med betongplattan fortskridit och nu är hela plattan gjuten. Det är mycket arbete som ligger bakom en betongplatta, inte minst är det av stor vikt att alla installationer och isolering är på plats innan plattan gjuts. Denna samordning har fungerat mycket bra. Betongplattan är 300 mm tjock och under den finns 300 mm isolering.        

Nu är det dags för nästa stora moment i projektet, att resa stommen. Den stora larvkranen har under två dagar monterats ihop på plats och sträcker sig över 60 meter upp i luften. Kranen ska bland annat användas till att lyfta på plats de färdigtillverkade väggelementen och de plattbärlag som kommer bilda stommen i byggnaden. Målet är att alla betongväggar på plan 1 ska vara monterade under oktober månad. 

--

2017-09-22

På sidan fem i senaste numret av Inblick läser du om den 60 meter höga kranen som levereras vecka 39. Runt vecka 40 kommer stommen att börja monteras.

I artikeln kommenterar Aleksandra Rodenkrans Hagström planerna för inomhusmiljön.

--

2017-09-08

Betongplattan gjuts

Följande datum kommer bygget starta redan kl 6 på morgonen:

11/9

14/9

18/9

25/9

28/9

Anledningen är att plattan kommer att gjutas. Betongbilar kommer därför också att rulla in i skurup vid denna tid.

 

-- 


2017-08-31

Platt mark, gjuta betong

Här pågår förberedelser inför gjutning av grunden. Allt som allt kommer cirka 6 800 kubikmeter betong att användas i byggnaden! 

--

2017-08-30
 

Nuläge, den närmaste framtiden och jättekran

Bygget av den nya skolan har gått vidare under sommaren och den pålning som påbörjades innan sommarlovet är slutförd.

Just nu schaktar vi undan mark och återfyller med bärlager. Arbeten med form, isolering, armering och betonggjutningar av fundament och balkar är igång till 100%, för att sen kunna gjuta betongplattan som ska ligga på tidigare nerslagna pålar.


Runt vecka 40 kommer vi att börja montera stommen till skolbyggnaden. Detta innebär att många leveranser av tunga transporter med stål, betongväggar, bjälklag, armering och betong, tyngre lyft kommer att ske med en larvburen jättebyggkran och lättare lyft med kranbil eller tornkran på hjul. Fasadställningen byggs även denna upp i samma takt som stommen.

Jättebyggkranen, som kräver fem lastbilar för att kunna transporteras till platsen och kommer att vara 60 meter hög som färdigmonterad, förväntar vi oss i skrivande stund ska levereras vid slutet av vecka 39.
 

Vad händer på byggplatsen framöver? Det ser du om du tittar på den senaste tidplanen under "länkar". 
 

I bildgalleriet ser du några exempel på hur skolan kommer att vara planerad invändigt.

--

2017-08-03

Extra arbete under kommande helg

Vi behöver arbeta på lördag 5/8 mellan klockan 7-17. Arbeten som behöver utföras är mark- och schaktningsarbeten.  Detta görs för att vara i fas med dessa arbeten på måndag morgon när formning och armeringsarbeten ska påbörjas enligt tidplan.

--

2017-07-06

Pålkapning och markberedning

Pålningsarbetet på byggplatsen för nya skolan i Skurup börjar gå mot sitt slut. Med ambition att sätta punkt för pålningsarbetet under tisdag kommande vecka kommer kapning av pålarna inledas under torsdag 6/7 eftermiddag och kväll. Arbetet beräknas pågå längst till kl 21.00.

Eventuellt kommer arbete med markberedning i form av schaktning att inledas under kommande helg. Vi ber om överseende med eventuella störningar i ljudmiljön under denna tidsperiod.

---

2017-07-04

Så ser säkerheten ut på en större byggplats

Den nya skolan är Skurups kommuns hittills största byggprojekt. Hur ser säkerhetsrutinerna ut på en byggplats av det här slaget?

Säkerhet på byggarbetsplatser handlar om två aspekter: säkerheten för dem som arbetar där och behovet att hålla obehöriga ute. Det förebyggande arbetet för medarbetarnas säkerhet görs genom varje arbetsgivares systematiska arbetsmiljöarbete.

Clas Ekroth är platschef på byggplatsen. Han arbetar för MVB Syd AB som har fått i uppdrag av Skurups kommun att uppföra den nya skolan:

- Under mina fyrtio år som platschef har jag inte haft en enda olycka på någon av mina byggplatser. Säkerhetsinformationen är viktig. Inför varje nytt arbetsmoment gör vi en säkerhetsgenomgång och en riskanalys.

Clas Ekroth menar att var och en också är sitt eget skyddsombud, dels för egen del men även om de upptäcker fel och brister i stort.

- Då har alla ett ansvar att anmäla det till arbetsledningen. På så sätt får vi ett grupparbete, snarare än att jag pekar med hela handen.
 

Riskbedömning och säkerhetsföreskrifter
Arbetet med att stöldsäkra och göra det så svårt som möjligt för obehöriga att ta sig in på byggplatsen handlar dels om riskbedömning, dels om säkerhetsföreskrifter.

- I fallet med bygget av nya skolan mitt inne i Skurup har vi exempelvis stängslat in med ett två meter högt stängsel med tredubbla rader taggtråd. För att ta sig in behöver man vara registrerad användare av säkerhetssystemet ID06, som innebär att du loggar in och ut med hjälp av ett personligt kort.

Andra åtgärder som har gjorts för att säkra byggarbetsplatsen:

Kameror registrerar om någon försöker ta sig in utanför arbetstid. Då går det ett larm till bevakningsgruppen och utryckning sker.

Inbrottslarm i bodar och containers.

När byggnadens stomme är upp kommer även den att utrustas med inbrottslarm.

Säkerhetsarbetet förändras

- Säkerhetsarbetet ser olika ut beroende på var i byggprocessen vi befinner oss, säger Clas Ekroth. En byggplats av de dimensioner vi har just nu i Skurup etableras inte över en natt. Det viktiga är att vi följer den upprättade APD-planen, arbetsplatsdistributionsplanen. Den finns vid alla ingångar till arbetsplatsen och revideras i takt med att arbetsplatsen förändras. När arbetet är avslutat kommer den att ha förändrats 15-25 gånger.

---

2017-06-22

Oljegrus minskar mängden uppvirvlande damm från tillfartsvägen

Den 21/6 lades oljegrus på den provisoriska vägen från Jörgensgatan till den nya skolans byggplats, vilket minskar mängden damm som rörs upp från grusvägen och besvärar de kringboende.

---

2017-06-15

Första spadtaget blev ett pålslag!

Medan pålningsarbetet var i full gång pågick första spadtagsceremonin vid byggplatsen. Skol- och utbildningsförvaltningens chef Aleksandra Rodenskrans Hagström berättade om betydelsen av skolans värdeord trygghet, lärande och respekt, som elever och personal tillsammans har tagit fram. 

Kommunfullmäktiges ordförande Lena Axelsson (S) pratade om skolans betydelse för bygden och om att det är elever och personal som tillsammans har gjort Skurup till tredje bästa skolkommun i Skåne.

Nevenka Mesic Tiderström MVB Syd AB tackade för förtroendet att få bygga Skurups nya skola, en speciell byggnad som inte bara kommer att bli funktionell men också vacker.

Till ljudet av de stora maskinernas pålningsarbete utrustades representanter ur kommunens elevråd, beslutsfattare och byggare med stora guldfärgade träsläggor och gick loss på en symbolisk påle. Bygget invigdes med eftertryck! Se den lilla filmen på kommunens Facebooksida. Du behöver inte ha en Facebookprofil för att kunna se den. När du kommer in tittar du efter ordet videoklipp.
 

Första spadtaget


---

 

2017-06-12

Nya skolans placering

Bilden visar skolbyggnadens slutgiltiga placering.

----


2017-06-08

Första spadtaget 15 juni kl 14.00

Du är varmt välkommen att delta när vi tar första spadtaget på byggplatsen på Prästamossen i Skurup.

 • Jane Bergman, vd för Skurup kommunala AB hälsar välkommen.
 • Skolans värdeord - vad innebär de? Förvaltningschef Aleksandra R Hagström berättar.
 • Anförande av representant från politiken.
 • Anförande av byggaren MVB Syd AB
 • Första spadtaget tas.
 • Ett gemensamt hurra!

----


2017-06-01

Startbesked för byggnation av Nya skolan är nu beviljat. Provpålning kommer att göras den 1 juni för att sedan starta 7 juni. Pålningsarbetet kommer att ske under
3-4 veckor mellan kl 07.00-18.00 Under denna period kommer höga ljud samt vibrationer i marken att kunna upplevas. Vi hoppas ni har överseende med detta under denna tidsbegränsade period.

----

2017-05-30

När arbetet med den Nya Skolan nu har påbörjats kommer de tunga transporterna huvudsakligen köra från den Yttre Ringvägen (Väg 714) via Saritslövsvägen och Jörgensgatan och därefter in på den provisoriska byggvägen till Nya Skolan.

Vägkarta över tung trafik till Nya skolan
Vägkarta över tung trafik till Nya skolan. Klick på bilden för större karta.

----

2017-05-16

Välj annan gång- och cykelväg under tiden Nya skolan byggs

Skurups kommun och dess entreprenör MVB kommer i maj 2017 att påbörja byggnationen av den Nya Skolan som kommer att ligga precis väster om dammen i Prästajorden i Skurup.

Byggnationen beräknas att färdigställas under 2019.

Under våren 2017 kommer entreprenören att anlägga en byggväg för att kunna köra in alla sina transporter.

Vissa gång- och cykelvägar kommer att vara avstängda under tiden som byggnationen kommer att pågå med den Nya Skolan.

Detta innebär att man under byggtiden får välja andra gång- och cykelväg än man kanske är van vid idag.

Vi hoppas att ni har överseende med detta under byggtiden.

----

2017-03-09

Framtidens skola är hjärnsmart

Fler skolnyheter i Inblick v 10 2017, på sidan 5

En hjärnsmart skola är en skola som utvecklar hela människan, säger pedagogerna i Skurup. Men vad innebär detta, rent konkret? Vad kommer den nya skolan i Skurup att ta fasta på som gagnar unga människors utveckling fysiskt och mentalt?

– Enligt de rön som kommit fram i dagens hjärnforskning kan vi konstatera att skolorna som byggdes fram till för ungefär tio år sedan främst är lämpade för elever i gymnasieåldern, säger Aleksandra Rodenkrans Hagström, chef för skol- och utbildningsförvaltningen. Vi vet idag att yngre barn har andra behov, som har med hjärnans utveckling att göra.

Hjärnan bestämmer
Precis som Liljewall arkitekter har tagit fram planlösningen för skolan i samarbete med pedagogerna, har hjärnans behov av lärmiljöer fått sätta ramar för utformningen av inre och yttre rum och hur de är tänkta att utnyttjas.

– Målet med den hjärnsmarta skolan är att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individ, att optimera inlärningen utifrån barnets ålder och individuella utveckling, säger Rodenkrans Hagström.


Variation och flexibilitet
Du som läst så här långt kanske ställer frågan ”Hur kan en skola tillgodose alla dessa skiftande behov hos individerna, dessutom i kombination med ett stort antal ämnen i undervisningen?”. Svaret är variation och flexibilitet, både hos pedagoger och skolmiljö. Pedagogerna har läroplanen som styrdokument. I genomförandet av den är det även miljön som sätter ramarna.


I den hjärnsmarta skolan finns det:

 • en variation av miljöer och möblering för olika syften.
 • ett synsätt både pedagogiskt och arkitektoniskt där man kombinerar inom -och utomhusmiljö. Hela omgivningen är ett klassrum.
 • sätt att göra teorin levande och kreativ. Läser vi om insekter kan vi flytta ut undervisningen.
 • utrymme för olika uttrycksformer, exempelvis en ljudstudio och en så kallad black box.
 • en medvetenhet om att färger, takhöjd, ljud och ljus skapar stämningar.
 • möjlighet att förändra och dela av utrymmen för olika behov.
 • miljöer som stimulerar till mental och fysisk rörlighet. Rörlighet är en väg till inlärning. Klätterväggar och basketplaner är ingen omöjlighet på idéstadiet, lika väl som små avskilda hörn med mjuk möblering.


Fler skolnyheter i Inblick v 10 2017, på sidan 5
 

För dig som vill sätta dig in i bakgrunden till begreppet "hjärnsmart" skola

Här har vi samlat en rad länkar för den vetgirige:
 

Torkel Klingberg, hjärnforskare: "Den lärande hjärnan"
https://youtu.be/udUWZu_rdcc

Hjärnsmart skola, neuroforum: Del 1, introduktion till en hjärnsmart skola och kreativitet
https://youtu.be/x4wKle2jVQk

Miljöerna är a och o:
The best kindergarten you’ve ever seen

https://www.ted.com/talks/takaharu_tezuka_the_best_kindergarten_you_ve_ever_seen

Inspiration:
How to escape education's death valley

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley

Hela lärmiljön är avgörande för en inkluderande skola
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/specialpedagogik/relationer-larande/hela-larmiljon-1.170069

Förhållningssätt: Hur motiverar vi eleverna?
http://youtu.be/qTKEBygQic0

----

2016-12-14

En första förslagsskiss visades i Inblick och på denna sida på skurup.se. 

Här läser du artikeln i Inblick, på sidan 3.
 

Hållbarhet och flexibilitet för skiftande behov

Grundtanken när Skurup bygger en ny skola är hållbarhet. Både med avseende på miljövänlighet och hållbarhet i dess bokstavliga bemärkelse. I hållbarhetsfilosofin ingår flexibiliteten i förhållande till pedagogernas och elevernas behov – nu och i framtiden. Skissen vi ser är ett förslag på hur skolan vid Prästamossen i Skurup skulle kunna se ut.

- Vi tänker oss en skola som kan stå i 100 år, berättar Jane Bergman, VD för Skurup kommunala AB som är byggherre för projektet.
 

Naturen en del av byggnaden
Ritningarna vi ser föreslår en byggnad med kraftfulla linjer, som tre skepp placerade i en antydan till solfjädersform vid dammen på Prästamossen i centrala Skurup. Att ta in den omgivande naturen har varit en självklar prioritering för projektgruppen från dag ett:

- Ett av önskemålen från skolpersonalens sida har varit just att koppla ihop den vackra naturen med byggnaden och skapa utemöjligheter, till exempel i terrassform, där både undervisning och måltider kan ske, berättar Jane Bergman, som även säger att de fyra workshoparna tillsammans med skolpersonalen till stor del ligger till grund för utformningen av förslaget.
 

Tryggheten viktig
- Det är bland annat med utgångspunkt i det fokus på trygghet som kommit fram i diskussionerna med skolpersonalen, som personalrummet planeras i hjärtat av byggnaden, berättar Jane Bergman.

Andra önskemål från personalen har varit gröna tak och en utomhusmiljö som bjuder in till aktivitet, med basketkorgar och pingisbord.
 

Flexibilitet som öppnar för framtiden
De tre huskropparna ger intryck av att vara tre skolor istället för en. Detta gör miljöerna mer överblickbara och att de känns tryggare. Inomhus, berättar Erika Brantvall från Liljewall arkitekter, finns det en rad olika ytor för varierande behov. Många av dem kommer att vara i hög grad anpassningsbara.

- I skolan kommer att finnas utrymmen där man kan skärma av för koncentration och eftertanke men också öppna ytor och miljöer för olika undervisningssituationer.

Detta innebär att byggnaden kommer att vara funktionell för alltifrån individuella behov till stora grupper. Det innebär också att skolan är redo för de krav på pedagogiken som eventuellt ställs i framtiden. 

----

2016-11-16

Just nu:

 • Skurup kommunala AB går in i ett samverkansprojekt med totalentreprenören MVB Syd AB.
 • Arbetsformen är partnering, ett arbetssätt där alla aktörers expertis kommer till sin rätt redan från början.
 • En serie workshops har påbörjats där arkitektbyrån gemensamt med skolpersonalen tar fram utformningen och värdeorden
 • Elever i kommunens skolor är involverade i arbetet med att ta fram värdeord

I Skurup bygger partnering framtidens skola

Samarbete och delaktighet är viktiga byggstenar

Det sedan länge planerade bygget av en ny skola i Skurup med möjlighet till 800 elever ligger nu i startgroparna. Skurup Kommunala AB går in i ett samverkansprojekt med totalentreprenören MVB Syd AB. Skolan förväntas stå klar
 till höstterminen 2019. Från första spadtaget, ända in i det färdiga klassrummet finns en gemensam nämnare: samarbete.

Partnering är arbetssättet som låter samtliga aktörer komma till sin rätt redan från början, för största möjliga utdelning genom hela projektet. Kort sagt arbetar man tillsammans från dag ett fram till dess att skolan invigs, istället för att - som brukligt är - olika kompetenser och synsätt kommer in i olika skeden i projektet.
   - Vår förhoppning är att vi på detta sätt - med samlad kompetens, kreativitet och engagemang ska åstadkomma hög kvalitet och en prisvärd slutprodukt, säger ordföranden i Skurup kommunala AB, Magnus Alm (S), som betonar hur inspirerande det är när partneringen gör att man hittar gemensamma lösningar. Det finns en trygghet i det, menar han.


Gemensam omvärldsspaning
Projektet befinner sig just nu i en inledande fas, där bland annat omvärldsspaning och workshops med skolpersonal är viktiga för att få fram hur skolan bör utformas. Även här sker arbetet gemensamt.
   - I omvärldsspaningen tittar vi på ett antal olika skolor i Sydsverige för att ta till oss de bästa bitarna, berättar Aleksandra Rodenkrans Hagström, chef för skol- och utbildningsförvaltningen.

Workshops för målbild och planlösning
I nuläget finns inga konkreta ritningar att presentera för allmänheten. Hur skolan ser ut i slutändan kommer att vara baserat bland annat på information från de workshops som just nu pågår mellan arkitektbyrån Liljewall och skolpersonalen, som är experter på sin arbetsmiljö.
   - Den första workshopen, som handlade om att skapa en gemensam målbild, var mycket positiv, berättar Stefan Östman från Liljewall. Övningarna visade tydligt på en önskan om att bygga en skola med trygghet i fokus, där miljöerna stimulerar lärandeprocesser. Vi kände tydligt av ett stort engagemang i gruppen, vilket är positivt inför kommande workshops som ska resultera i en planlösning för byggnaden innan jul.

Skolan kommer att ligga vid Prästamossen mellan Mariaskolan och friluftsbadet i Skurup. Först flyttar 7-9 in, sedan kommer möjlighet för årskurserna 4-6 att flytta in.


Elever tar fram värdeord
Alla elever i kommunens grundskolor är engagerade genom att de i sina skolråd kommer att ta fram värdeord. Det är med detta värdeordsarbete som utgångspunkt som projektgruppen kommer att ta fram de slutliga värdeorden som kommer att vara ledstjärnor genom hela byggprocessen.

Här läser du artikeln i Inblick, på sidan 3.

Sidansvarig: Annika Dacke
Sidan uppdaterad 2018-01-19

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?