Nya skolan entré

När vi byggde framtidens skola - Prästamosseskolan

I Skurup har vi byggt en skola med plats för 800 elever. Skolan står klar höstterminen 2019. På denna sida berättar vi om hur vår nya hjärnsmarta skola växte fram.

Här kommer du direkt till svaren på de vanligaste frågorna.

2018-10-05

Skurups kommun planerar serviceväg till Prästamosseskolan

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till enheten för tillväxt och utveckling att ta fram en detaljplan för servicevägen som ska gå fram till Prästamosseskolan.

Under länkar finner du planen som PDF.

Vägen kommer att användas för cirka 15 varuleveranser per vecka.

Det kommer att finnas en bom i början av vägen, där vägen fortsätter från Mariagatan.

Planarkitekterna har gått igång med arbetet. Vi visar arbetsmaterialet som illustrerar var vägen kommer att gå. Mindre korrigeringar kommer att bli aktuella.

När detaljplanen är godkänd kan arbetet med att bygga vägen gå igång. Idag kan vi inte med säkerhet säga när detta kommer att bli.

- Vi har utvärderat många alternativ, berättar Peter Dahl, chef för enheten för tillväxt och utveckling. Det här alternativet är det lämpligaste, med tanke på barnens säkerhet. Vi kommer att göra en översyn av trafiksituationen på Mariagatan och titta på hur den påverkar miljön för de kringboende.

---

 

Skylt med nya skolans namn: Prästamosseskolan

 

Barn- och ungdomsfullmäktige

 

Säg hej till Prästamosseskolan!

På Barn- och ungdomsfullmäktige den 28/5 presenterades namnet Prästamosseskolan, som elever i alla Skurups skolor varit med och tagit fram. Det vinnande förslaget stod klass 2 på Östergårdsskolan för. 

- Namnet har en tydlig anknytning till platsen och det går inte att ta miste på att det är ett Skurupsnamn! säger biträdande chef för skol- och utbildningsförvaltningen Stina Hansson. Geografiskt ligger skolan placerad på just Prästamossen.

Den vinnande klassen kommer att belönas med tårta, ett studiebesök i skolan innan den är färdig och kommer också att bli den första klassen som får en rundvandring i skolan när den är klar. 

Vi skickar ett stort grattis till Östergårdsskolan, som vi gissar är mäkta stolta!


--

2018-05-09

 

Nu täcker taket och nedräkningen har börjat inför att skolans namn kungörs!

Den 28 maj kommer skolans namn att kungöras på barn- och ungdomsfullmäktige. Vi gissar att Skurupsborna ser fram emot detta med spänd förväntan, då det är våra yngre invånare som har lämnat in namnförslagen.
 

Nu täcker taket
Under april månad fick Skurups nya hjärnsmarta skola ett heltäckande tak. Det firar vi genom att ladda upp extra mycket härlig fakta kring taket. Titta under Länkar så hittar du fakta om takfall, var solcellerna ska placeras och sektionsritningar.
 

Taket på nya skolan


Bild på nya skolans tak
 

Utemiljöer står näst på tur
Nu börjar utemiljön ta form och detaljerna börjar komma på plats. Bland annat kommer vi att få se:

 • en amfiteater som möjliggör lektioner ute
 • multicortarenor
 • ett aktivitetsområde för den parkourintresserade
 • sittytor för den som bara vill koppla av.

De stora gradängerna kommer att binda ihop de olika planen så att man kan sitta och titta ut över dammen.

Utemiljö vid dammen:

Vid dammkanten kommer en gradäng att placeras som kommer att gå ända ner till vattenkanten.
 

--

2018-04-13

Under mars månad har skolans fasadpartier monterats och skolan är således helt väderskyddad. Den här skolan har väldigt mycket fasadglas så det är ett stort moment som nu håller på att avslutas.

Murningen har fortsatt och sten för sten kommer den fina tegelfasaden upp. Tegel är en annan stor del av fasaden och kommer således att pågå i flera månader till.

På Information Skurup i kommunhuset har vi ställt in en bit tegelvägg, så att alla som är nyfikna på teglet kan komma riktigt nära. Välkommen in!

Bild inifrån nya skolan

Ljuset flödar in genom de stora fönstren.

--

2018-03-27

Efter påsk är det dags för namntävlingen för Nya skolan. 

 • På Barn- och ungdomsfullmäktige fick alla Skurups elever i november 2017 uppgiften att vara delaktiga i en namntävling för den nya skolan.
 • Alla klasser på skolorna ges möjlighet att komma in med minst ett namnförslag och gärna flera. Observera att det är klassen som lämnar namnförslagen, inte individer.
 • Respektive skolas rektor ansvarar för att klassernas namnförslag lämnas till Skurup kommunala AB, Jane Bergman per e-post jane.bergman@skurup.se senast den 11/5 2018.
 • En jurygrupp bestående av representanter från Skurup kommunala AB, politiken och Skol- och utbildningsförvaltningen beslutar om vinnande bidrag.
 • Den vinnande klassen premieras med rundvandring på skolan innan den är färdig, en filmvisning på Biorama och en rundvandring på skolan när den är klar.
 • Namnet offentliggörs på Barn- och ungdomsfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2018.

Stina Hansson Bitr förvaltningschef


2018-02-23

Vår nya miljövänliga skola börjar ta form. Ännu så länge följs tidsplanen men det är mycket som spelar in, rätt leveranser i rätt tid, väder med mera. Fler bilder hittar du i vårt bildgalleri www.nyaskolan-byggs

Nya skolan 20180223

Nya skolan 20180223

Nya skolan 20180223

2018-02-09

I Inblick vecka 6 2018 ser du skolbygget inifrån! Klicka på denna länk för att komma till Inblick
 

Under januari månad har det varit stort fokus på taket, som har isolerats och fått papp som takbeläggning.
 
De stora glaspartierna har börjat monteras och man har börjat mura väggar i tillagningsköket.
 
Utöver byggnadsarbeten pågår arbeten med alla installationer i skolan. Exempelvis drar rörläggaren avloppsstammar och sätter fixturer till tvättställ och WC-stolar, elektrikern drar kablar för bland annat brandlarm och högtalaranläggning och ventilationsmontören monterar kanaler på vinden där teknikrummen kommer att finnas.
 
Beroende av väder börjar man mura fasaden.
 

Elever i Skurups skolor har påbörjat arbetet med att ge skolan dess namn. Vad är mer naturligt än att det är eleverna själva som namnger sin skola? Namnet kommer att offentliggöras i maj 2018.
--


2018-01-19

Under december månad har arbetet med stommen färdigställts. Alla tunga ytterväggar är klara och alla bjälklag är på plats. Detta gör att den stora byggkranen inte behövs längre och har monterats ner under december månad. En mindre kran kommer dock fortfarande att finnas på plats ett tag till.
 
Vidare har arbetet med utfackningsväggar fortsatt på plan 2, balkongerna har gjutits, taket som ska stolpas upp har påbörjats och likaså invändiga trappor.

Under januari kommer taket och invändiga gradänger samt glaspartier i fasad att påbörjas.
 
Stor lyftkran monteras ner

Kranen monteras ner.

--


2017-12-08

Under november månad har arbetet med att montera stommen fortskridit. Ytterväggarna till plan 3 påbörjades i slutet av månaden. Samtidigt har plattbärlagen kommit på plats på alla våningarna och pågjutningarna på bjälklagen är också klara.

Under december månad kommer arbete att pågå med bland annat balkonger, trappor, utfackningsväggar och bjälklaget över plan 3. Stommen kommer således i stort sett vara uppe när vi går in i 2018.

Detta innebär att den höga larvkranen som har varit en förutsättning för det smidiga stommontaget kommer att demonteras och lämna arbetsplatsen i början på 2018.

I januari kommer bland annat yttertaket att börja monteras och arbetet fortsätter med att montera utfackningsväggar. Under januari kommer även montering av fönster att påbörjas.

Arbetstider

Under stommontaget kommer arbetstiderna i stort att vara:
Måndag - torsdag kl 07.00-18.30
Fredag kl 07.00-16.00

Visst övertidsarbete kommer att bli aktuellt för att hålla tidplanen.

Projektet kommer att vara igång under arbetsdagarna mellan jul- och nyår, men inte i full skala.

När stommontaget är klart kommer arbetstiderna återgå till att vara:

Måndag- fredag kl.07.00- 17.00

--

2017-11-16

Skolpersonal och inredningsarkitekt arbetar för högtryck med att planera interiörerna. Än kan vi inte visa hur insidan kommer att se ut, men följ länken till denna PDF med planer och ritningar och se det vi vet om utformningen så här långt.

Ta mig till PDF:en med planer och ritningar


2017-11-10

Under oktober månad har det hänt mycket på arbetsplatsen. Nu kan man börja ana skolans utbredning, då väggarna till plan 1 och plattbärlaget upp till plan 2 är monterat.

Det är med hjälp av den stora kranen som väggarna och plattbärlagret lyfts på plats, ett element i taget. Väggarna stöttas upp extra under produktionsskedet med stag, medan bockryggar och stämp håller plattbärlagret på plats. När stag, bockryggar och stämp sedan demonteras klarar pelare, stål och balkar av att bära upp bjälklaget på egen hand.  

Ovanpå plattbärlagret har el- och rörinstallationer lagts. Dessa har sedan gjutits in i den pågjutning av betong som görs på plattbärlagret. Pågjutningen och plattbärlagret tillsammans med armering skapar en samverkanskonstruktion som gör bjälklaget starkt och tåligt. Stora delar av bjälklaget över plan 1 har gjutits med överbetong.

Nu kommer arbetet fortsätta med att montera väggarna till plan 2 och i samband med det påbörjas även montaget av plattbärlaget över plan 2. När vi går in i december är förhoppningen att kunna påbörja plan 3.

Läs mer i det senaste informationsbrevet under Länkar. 

Nya skolan byggs

Se fler bilder i bildgalleriet.

--


2017-10-20

Helgarbete 22/10

Elektriker kommer att arbeta mellan kl. 7.00 och 16.00, med ”tyst arbete” som att dra rör och slangar på bjälklag som ska gjutas nästa vecka.

--

2017-10-11


Helgarbete 14-15/10

Under helgen kommer kommer smederna att behöva arbeta övertid. Det gäller montage av stålpelare och balkar som utförs av cirka fyra personer samt en kranbil. Arbetet kommer att vara igång på byggplatsen mellan kl. 07.00 och kl. 16.00 båda dagarna. Arbetet kommer att utföras utan plötsliga, höga ljud.

--

2017-10-04

Hela vägen från E65 ser man den 60 meter höga kranen som nu är igång på byggplatsen!
 

Lyftkran


Platschef Klas Ekroth berättar att den stora fördelen med kranen - förutom höjden och den enorma räckvidden - är att den är flyttbar. Den går på larvfötter och kan flyttas till det ställe där den behövs bäst.

- Ju färre förflyttningar, desto bättre. Den har ett marktryck på 120 ton, säger Klas Ekroth.

Trots att kranen är 60 meter hög kan den styras med millimeterprecision. Det går även att åka upp i den och komma riktigt nära för att se detaljer.

- Just nu monterar vi innerväggar. Sedan kommer stålpelare och bjälklag.

--

2017-10-03

Nästa stora moment är att resa stommen

Under september månad har arbetet med betongplattan fortskridit och nu är hela plattan gjuten. Det är mycket arbete som ligger bakom en betongplatta, inte minst är det av stor vikt att alla installationer och isolering är på plats innan plattan gjuts. Denna samordning har fungerat mycket bra. Betongplattan är 300 mm tjock och under den finns 300 mm isolering.        

Nu är det dags för nästa stora moment i projektet, att resa stommen. Den stora larvkranen har under två dagar monterats ihop på plats och sträcker sig över 60 meter upp i luften. Kranen ska bland annat användas till att lyfta på plats de färdigtillverkade väggelementen och de plattbärlag som kommer bilda stommen i byggnaden. Målet är att alla betongväggar på plan 1 ska vara monterade under oktober månad. 

--

2017-09-22

På sidan fem i senaste numret av Inblick läser du om den 60 meter höga kranen som levereras vecka 39. Runt vecka 40 kommer stommen att börja monteras.

I artikeln kommenterar Aleksandra Rodenkrans Hagström planerna för inomhusmiljön.

--

2017-09-08

Betongplattan gjuts

Följande datum kommer bygget starta redan kl 6 på morgonen:

11/9

14/9

18/9

25/9

28/9

Anledningen är att plattan kommer att gjutas. Betongbilar kommer därför också att rulla in i skurup vid denna tid.

 

-- 


2017-08-31

Platt mark, gjuta betong

Här pågår förberedelser inför gjutning av grunden. Allt som allt kommer cirka 6 800 kubikmeter betong att användas i byggnaden! 

--

2017-08-30
 

Nuläge, den närmaste framtiden och jättekran

Bygget av den nya skolan har gått vidare under sommaren och den pålning som påbörjades innan sommarlovet är slutförd.

Just nu schaktar vi undan mark och återfyller med bärlager. Arbeten med form, isolering, armering och betonggjutningar av fundament och balkar är igång till 100%, för att sen kunna gjuta betongplattan som ska ligga på tidigare nerslagna pålar.


Runt vecka 40 kommer vi att börja montera stommen till skolbyggnaden. Detta innebär att många leveranser av tunga transporter med stål, betongväggar, bjälklag, armering och betong, tyngre lyft kommer att ske med en larvburen jättebyggkran och lättare lyft med kranbil eller tornkran på hjul. Fasadställningen byggs även denna upp i samma takt som stommen.

Jättebyggkranen, som kräver fem lastbilar för att kunna transporteras till platsen och kommer att vara 60 meter hög som färdigmonterad, förväntar vi oss i skrivande stund ska levereras vid slutet av vecka 39.
 

Vad händer på byggplatsen framöver? Det ser du om du tittar på den senaste tidplanen under "länkar". 
 

I bildgalleriet ser du några exempel på hur skolan kommer att vara planerad invändigt.

--

2017-08-03

Extra arbete under kommande helg

Vi behöver arbeta på lördag 5/8 mellan klockan 7-17. Arbeten som behöver utföras är mark- och schaktningsarbeten.  Detta görs för att vara i fas med dessa arbeten på måndag morgon när formning och armeringsarbeten ska påbörjas enligt tidplan.

--

2017-07-06

Pålkapning och markberedning

Pålningsarbetet på byggplatsen för nya skolan i Skurup börjar gå mot sitt slut. Med ambition att sätta punkt för pålningsarbetet under tisdag kommande vecka kommer kapning av pålarna inledas under torsdag 6/7 eftermiddag och kväll. Arbetet beräknas pågå längst till kl 21.00.

Eventuellt kommer arbete med markberedning i form av schaktning att inledas under kommande helg. Vi ber om överseende med eventuella störningar i ljudmiljön under denna tidsperiod.

---

2017-07-04

Så ser säkerheten ut på en större byggplats

Den nya skolan är Skurups kommuns hittills största byggprojekt. Hur ser säkerhetsrutinerna ut på en byggplats av det här slaget?

Säkerhet på byggarbetsplatser handlar om två aspekter: säkerheten för dem som arbetar där och behovet att hålla obehöriga ute. Det förebyggande arbetet för medarbetarnas säkerhet görs genom varje arbetsgivares systematiska arbetsmiljöarbete.

Clas Ekroth är platschef på byggplatsen. Han arbetar för MVB Syd AB som har fått i uppdrag av Skurups kommun att uppföra den nya skolan:

- Under mina fyrtio år som platschef har jag inte haft en enda olycka på någon av mina byggplatser. Säkerhetsinformationen är viktig. Inför varje nytt arbetsmoment gör vi en säkerhetsgenomgång och en riskanalys.

Clas Ekroth menar att var och en också är sitt eget skyddsombud, dels för egen del men även om de upptäcker fel och brister i stort.

- Då har alla ett ansvar att anmäla det till arbetsledningen. På så sätt får vi ett grupparbete, snarare än att jag pekar med hela handen.
 

Riskbedömning och säkerhetsföreskrifter
Arbetet med att stöldsäkra och göra det så svårt som möjligt för obehöriga att ta sig in på byggplatsen handlar dels om riskbedömning, dels om säkerhetsföreskrifter.

- I fallet med bygget av nya skolan mitt inne i Skurup har vi exempelvis stängslat in med ett två meter högt stängsel med tredubbla rader taggtråd. För att ta sig in behöver man vara registrerad användare av säkerhetssystemet ID06, som innebär att du loggar in och ut med hjälp av ett personligt kort.

Andra åtgärder som har gjorts för att säkra byggarbetsplatsen:

Kameror registrerar om någon försöker ta sig in utanför arbetstid. Då går det ett larm till bevakningsgruppen och utryckning sker.

Inbrottslarm i bodar och containers.

När byggnadens stomme är upp kommer även den att utrustas med inbrottslarm.

Säkerhetsarbetet förändras

- Säkerhetsarbetet ser olika ut beroende på var i byggprocessen vi befinner oss, säger Clas Ekroth. En byggplats av de dimensioner vi har just nu i Skurup etableras inte över en natt. Det viktiga är att vi följer den upprättade APD-planen, arbetsplatsdistributionsplanen. Den finns vid alla ingångar till arbetsplatsen och revideras i takt med att arbetsplatsen förändras. När arbetet är avslutat kommer den att ha förändrats 15-25 gånger.

---

2017-06-22

Oljegrus minskar mängden uppvirvlande damm från tillfartsvägen

Den 21/6 lades oljegrus på den provisoriska vägen från Jörgensgatan till den nya skolans byggplats, vilket minskar mängden damm som rörs upp från grusvägen och besvärar de kringboende.

---

2017-06-15

Första spadtaget blev ett pålslag!

Medan pålningsarbetet var i full gång pågick första spadtagsceremonin vid byggplatsen. Skol- och utbildningsförvaltningens chef Aleksandra Rodenskrans Hagström berättade om betydelsen av skolans värdeord trygghet, lärande och respekt, som elever och personal tillsammans har tagit fram. 

Kommunfullmäktiges ordförande Lena Axelsson (S) pratade om skolans betydelse för bygden och om att det är elever och personal som tillsammans har gjort Skurup till tredje bästa skolkommun i Skåne.

Nevenka Mesic Tiderström MVB Syd AB tackade för förtroendet att få bygga Skurups nya skola, en speciell byggnad som inte bara kommer att bli funktionell men också vacker.

Till ljudet av de stora maskinernas pålningsarbete utrustades representanter ur kommunens elevråd, beslutsfattare och byggare med stora guldfärgade träsläggor och gick loss på en symbolisk påle. Bygget invigdes med eftertryck! Se den lilla filmen på kommunens Facebooksida. Du behöver inte ha en Facebookprofil för att kunna se den. När du kommer in tittar du efter ordet videoklipp.
 

Första spadtaget


---

 

2017-06-12

Nya skolans placering

Bilden visar skolbyggnadens slutgiltiga placering.

----


2017-06-08

Första spadtaget 15 juni kl 14.00

Du är varmt välkommen att delta när vi tar första spadtaget på byggplatsen på Prästamossen i Skurup.

 • Jane Bergman, vd för Skurup kommunala AB hälsar välkommen.
 • Skolans värdeord - vad innebär de? Förvaltningschef Aleksandra R Hagström berättar.
 • Anförande av representant från politiken.
 • Anförande av byggaren MVB Syd AB
 • Första spadtaget tas.
 • Ett gemensamt hurra!

----


2017-06-01

Startbesked för byggnation av Nya skolan är nu beviljat. Provpålning kommer att göras den 1 juni för att sedan starta 7 juni. Pålningsarbetet kommer att ske under
3-4 veckor mellan kl 07.00-18.00 Under denna period kommer höga ljud samt vibrationer i marken att kunna upplevas. Vi hoppas ni har överseende med detta under denna tidsbegränsade period.

----

2017-05-30

När arbetet med den Nya Skolan nu har påbörjats kommer de tunga transporterna huvudsakligen köra från den Yttre Ringvägen (Väg 714) via Saritslövsvägen och Jörgensgatan och därefter in på den provisoriska byggvägen till Nya Skolan.

Vägkarta över tung trafik till Nya skolan
Vägkarta över tung trafik till Nya skolan. Klick på bilden för större karta.

----

2017-05-16

Välj annan gång- och cykelväg under tiden Nya skolan byggs

Skurups kommun och dess entreprenör MVB kommer i maj 2017 att påbörja byggnationen av den Nya Skolan som kommer att ligga precis väster om dammen i Prästajorden i Skurup.

Byggnationen beräknas att färdigställas under 2019.

Under våren 2017 kommer entreprenören att anlägga en byggväg för att kunna köra in alla sina transporter.

Vissa gång- och cykelvägar kommer att vara avstängda under tiden som byggnationen kommer att pågå med den Nya Skolan.

Detta innebär att man under byggtiden får välja andra gång- och cykelväg än man kanske är van vid idag.

Vi hoppas att ni har överseende med detta under byggtiden.

Sidansvarig: Annika Dacke
Sidan uppdaterad 2020-04-29

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?