Nedskräpning är straffbart

Enligt 15 kapitlet 30§ miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Denna bestämmelse innebär ett allmänt förbud mot nedskräpning utomhus på platser som allmänheten har tillträde eller insyn till.

Gäller alla

Förbudet gäller alla som skräpar ner på sådana platser, alltså även för den som äger fastigheten. Förbudet gäller oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden. Vad som är skräp har inte närmare definierats i bestämmelsen.

Med skräp avses blanda annat plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat liknande. Det finns inte något krav på att skräpet ska vålla otrevnad eller skada. Myndighetsnämnden för miljö och byggnad kan förelägga dig som skräpat ned att städa efter dig och ska dessutom anmäla nedskräpningen till polis- eller åklagarmyndighet om det finns misstanke om brott. Nedskräpning är straffbart.

Skräp, grusväg, vinter, träd och disigt.
Nedskräpning i naturen
Sidansvarig: Erik Torkelsson
Sidan uppdaterad 2021-09-13