Trädstam uppåt. Foto: Susanna Kristersson

Naturvårdsprojekt

Träden gallras i Bräknehus

Under december 2018 och januari 2019 pågår en gallring av träd i området Bräknehus.

 

Varför spärras Bräknehus av?

Den 14 - 28 januari kommer området att vara avspärrat för besökare.

Bräknehus stängs av på grund av en gallring av träd för att stärka skogens livskraft. När träd står alltför nära varandra hämmar de varandra och då kan de inte växa sig stora, vilket inte är bra. Att med några års mellanrum se över en skogs utveckling är därför standard inom skogsvården. I Bräknehus är träden i två trädskikt och för att en skog ska vara välmående bör den ha flera olika trädskikt. 

Tryggare skog att vistas i

Genom gallringen kommer även tryggheten för besökarna att öka eftersom genomsynligheten förbättras. Att öka tillgängligheten i Bräknehus påverkar inte bara naturlivet positivt utan även vi människor påverkas positivt, då vi kan använda det tätortnära naturområdet för lek, rekreation, motion och utbildning. Det kan också bli flera sociala möten och ökad fysisk aktivitet när tryggheten i skogen förbättras. Det innebär i sin tur att folkhälsan främjas. Att vistas i naturen kan på sikt få barn och ungdomar mer intresserade av djur och natur – de får en större förståelse för hur vi påverkar naturen.

Växt- och djurlivet gynnas

Växt- och djurlivet gynnas också av att det även tas bort en del lövsly vid de två befintliga dammarna eftersom solinstrålningen ökar.

Lokala naturvårdssatsningen, LONA

Detta projekt finansieras med medel från Naturvårdsverket via den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Syftet med bidraget är att det ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. 

Framtiden för området

Till 2019 planeras ytterligare satsningar på Bräknehus som också kommer att finansieras med externa medel. Detta för att ytterligare öka tillgängligheten och utveckla den pedagogiska undervisningen i området.

 

 

Logotyp för Lokala naturvårdssatsningen LONA

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2019-01-10

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?