Skurup- Nattviolens förskola

Förändringar i barnomsorg på obekväm tid

Skol- och utbildningsutskottet beslutar att förändra barnomsorgen på obekväm tid från och med 2023-08-01.

För de vårdnadshavare som har barnomsorg genom Nattviolen innebär det att verksamheten som den ser ut idag upphör.

Förvaltningen ser över möjligheterna att eventuellt förlänga öppettiderna till kl 20.00 under vardagar på en förskola och ett fritidshem i kommunen.

De vårdnadshavare som har behov av detta är välkomna att kontakta carina.andersson@skurup.se senast den 31/5 2023.

Bakgrund till beslutet

Skol- och utbildningsförvaltningen har under de senaste åren haft en vikande efterfrågan på barnomsorg på obekväm tid, så kallad ob-omsorg (Nattviolen). Behovet av plats på Nattviolen har minskat med 75% under de senaste tre åren.

Verksamheten är inte lagstadgad, till skillnad från barnomsorg och fritidshem under arbetstid kl 06-18.

Omvärldsläget påverkar våra verksamheter utifrån ökade kostnader för värme, el, mat och material. Detta medför att skol- och utbildningsförvaltningen ser att de lagstadgade verksamheterna behöver prioriteras för att säkerställa att god omsorg och undervisning av hög kvalitet bibehålls.

 

 

Sidansvarig: Carina Andersson
Sidan uppdaterad 2023-04-18