Utveckla ditt företag i Skåne Foto: Spade i marken

Aktuellt - näringsliv

näringsliv

FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer

Torsdagen den 13 september bjuder vi in dig som företagare/organisation till en halvdag i Ystad Arena med fokus på att identifiera nya affärsområden och skapa ytterligare business till området.

Målet med dagen är att använda FNs hållbarhetsmål som ett paraply och en arena för att tänka nytt eller annorlunda tillsammans. Förmiddagen går i linje med övrigt pågående arbete i våra verksamheter och är tänkt som en spännande kickoff inför höstens arbete.

Under förmiddagen ökar vi vår kunskap och etablerar nya affärsnätverk bland annat genom att identifiera och sprida allt bra som redan görs i vår region och samtidigt identifiera outnyttjade resurser, nya möjligheter och skapa nya affärer.

Idag finns det många företag som redan arbetar hållbart som en integrerad del av sin business och företagsutveckling. Genom att skapa mer uppmärksamhet kring detta kan vi tillsammans inspireras och skapa fler kontakter och nya affärer inom regionen.

Fullständigt program hittar du på här

Anmäl dig här

_ _ _

Upplevelser inom naturturism

Microstöd att söka för naturturismföretag

Erbjuder ditt företag internationellt efterfrågade upplevelser inom naturturism?

Till världskongressen ATWS 2019 (Adventure Travel World Summit (ATWS) som äger rum i Sverige, september 2019 )ska det finnas internationellt efterfrågade upplevelser inom naturturism!   

Nu finns det mikrostöd att söka för små företag inom naturturism som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet.
Läs mer om mikrostödet här

Johan Nilsson, , Maximillian Popotnik , Anton Kjellin och Elin Flyghagen (sjuk då fotot togs) har feriearbete om Tobak 2018.

Feriearbete om tobak

I sommar har fyra gymnasieelever med hemkommun Skurup, haft möjlighet att söka och få ett annorlunda sommarjobb!

Mellan den 18 juni och 3 juli ska de tillsammans med andra ungdomar i Skåne lära sig mer om tobakens skadeverkningar och arbeta med tobaksförebyggande insatser i såväl teori som praktik. Under hösten kommer de därefter att under några dagar få sprida dessa kunskaper till yngre elever och politiker i sin hemkommun.

Om projektet - Feriearbete om tobak

Andelen elever i åk 9 som 2017 uppgav att de röker cigaretter, e-cigaretter eller snusar var betydligt fler än ett år tidigare enligt Öckerömetodens drogvaneundersökning vid läsårets början.

En förhoppning med de unga sommarjobbarnas arbete med tobaksinformation till elever i åk 7 och 8 är att framtida undersökningar ska visa på en sänkning av andelen elever i åk 9 som uppger att de röker, snusar eller använder e-cigaretter, säger Owe Rindstrand , handledare för ungdomarna och  Medlings- och Drogförebyggande samordnare i Skurups kommun.


Vad är syftet med projektet?

Att Lära sig mer om tobakens risker för hälsa och miljö, samt om Barnkonventionen.
Att gymnasieelever föreläser för yngre elever i årskurs sex om tobakens risker för hälsa och miljö
Att låta gymnasieeleverna ta fram goda råd till politiker om tobaksförebyggande insatser för att på så sätt vara delaktiga i arbetet med att nå regeringens mål att göra Sverige tobaksfritt 2025.

Rökfritt Sverige 2025

Arbetet utgår från tobakskonventionen och Agenda 2030.  Syftet med arbetet är att skapa ungdomsdelaktighet, öka kunskapen och kunskapsspridningen om tobakens skadeverkningar på både människor och miljö.                       

Under sommaren är jobbet främst förlagt till Skurup, men eleverna har också tillsammans med andra kommuners sommarungdomar av Länsstyrelsen i genomgått en 4 dagars utbildning i Höör, med därtill kommande självstudier, då de fått lära sig mer om tobakens risker för hälsa och miljö, om presentationsteknik samt genomgått en barnrättsutbildning.

Inblick träffar tre av de fyra eleverna den 29 juni och alla tre är rörande överrens om att detta är ett intressant och annorlunda sommarjobb, som dessutom känns mycket viktigt med tanke på den skada som tobaksanvändandet gör på både människor och miljö.

Johan Nilsson berättar att de nu är i planeringsfasen inför höstens förläsningsarbete och sammanställer den fakta som de vill förmedla vidare till samtliga elever i årskurs 6-8.
-Vi kommer att börja med bjuda in alla elever till en informationsträff på Gummifabriken för att berätta mer om hur vi kommer att arbeta kring föreläsningarna på skolorna, säger Johan.

Tobaksrökning förstör både människor och miljö

Anton Kjellin, berättar att de i utbildningen fått lära sig att det skövlats 200 000 hektar skog i världen (motsvarande 286 000 fotbollsplaner) för att odla tobak och att Kina är det land som producerar mest. 30 miljarder kr läggs på att läka mänskliga tobaksskador, pengar som kunde gått till betydligt bättre saker.

 -Varje år dör 12 000 människor i Sverige av tobaksrökning och i hela världen är antalet årliga dödsfall på grund av rökning cirka 6 miljoner, förklarar Maximillian Popotnik.  Samhällskostnaderna för rökningen är enorma och mycket högre än inkomsterna av tobaksskatter.

- Generellt sett röker 10% av eleverna i årskurs 9 och 7 av 10 rökare har en förälder som röker. Vi hoppas och tror nu att vi genom att stötta och informera kring tobakens skador lyckas påverka de yngre eleverna innan de lockas att börja röka, avslutar Anton med ett nickande medhåll från vännerna.
_ _ _

 
uppåtgående kurva

Vill du anställa eller har du nyss anställt din första medarbetare?

Många företag som i dag är stora arbetsgivare och motorer i samhällsekonomin har en gång varit små. Det är ett stort steg att anställa sin första person och kostnaden gör att många tvekar.

Regeringen har därför infört ett Växa-stöd för enskilda näringsidkare som vill anställa sin första medarbetare.

Sedan 1 januari i år gäller stödet även vissa aktiebolag och handelsbolag. Cirka 40 000 företag beräknas ha intresse av stödet.

Läs mer på https://bit.ly/2vK8jch   https://bit.ly/2HXckMX  https://bit.ly/2Htx2TM

_ _ _
 

Festlokalen låg i den vacka tillbyggnaden som också rymmer spaavdelningen

Härlig vårstämning på årets Näringslivsfest den 28 april

Näringslivsfesten på Mossbylund den 28 april arrangerades av Skurups kommun med samarbetspartners och sponsorer och blev som alltid en lyckad tillställning.

Festlokalen låg i den vackra tillbyggnaden som också rymmer spaavdelningen  Gästerna började kvällen med lite mingel och bjöds därefter in till den vackert dukade festlokalen.

Bubbel till minglet på Näringslivsfesten 2018

Årets Ambassadör Roland Sjöholm längst till höger minglar med vännerna

Mingel på Näringslivsfesten 2018

Mingel på Näringslivsfesten 2018

Mingel vid näringslivsfesten 2018

Vackert dukat bord , Näringslivsfesten 2018

Radioprofilen Peje Johansson, aktuell som programledare i programmet Sverigeresan, höll i en alltigenom välplanerad afton med underhållning av såväl musikquiz som roliga historier och lockade till flera härliga skrattsalvor.

Konferencier Peje Johansson underhålller gästerna

Härliga skratt kring borden på Näringslivsfesten 2018

Prisutdelningen hölls av Paula Wilson, Hybrid State och alla prisvinnarna presenterades högtidligt på scen med nominering, blommor och prischeck!

Stort grattis till alla vinnare! 

Årets Företagare, Ingela och Ralf Ekdahl

Ung och Driftig, Mattias Larsson

Årets Ambassadör, Roland Sjöholm

Samverkanspriset, Tores Allköp och lärare från Mölleskolan

Årets Handlare, Butik Martha

Sparbanksvinnarna på Näringslivsfesten 2018

Stort tack till alla sponsorer:

Huvudsponsor: Skurups Sparbank
Mellansponsor: S E B
Övriga Sponsorer: Skurups kommun, Skurups Handel, LRF:s kommungrupp i Skurup,Skurups kommunala, Företagarna, Skurupshem

_ _ _

 

jobb

 

Känner du någon driftig ungdom, eller kanske rent av är en själv och vill ha ett spännande sommarjobb som entreprenör?

Sommarlovsentreprenör är ett koncept som finns över hela landet och ett spännande alternativ till de vanliga sommarjobben. Här får du möjlighet att sommarjobba som ”egen företagare” och chansen att skapa ditt eget arbete i en egen verksamhet. Du utvecklar din företagsamhet och ditt entreprenörskap. Och vem vet, kanske tjänar du lite extra pengar förutom din lön?!

Vi utgår från Forums lokaler på Regementsområdet i Ystad och i en lokal i Skurups tätort. Alla ungdomar får en liten summa i startkapital (som redovisas) och ett Jojo Sommar kort.

Uttagningen till platserna som Sommarlovsentreprenör sker genom speed-dating. Projektet drivs av kommunerna i Skurup, Ystad, Simrishamn och Tomelilla i samarbete med Region Skåne.

Du får hjälp med utbildning, försäkring och stöd

• Period 1 18/6-13/7 (ej arbete midsommarafton 22/6

• Period 2 27/6-20/7

Du ansöker till Sommarlovsentreprenör på: /https://www.skurup.se/lediga-jobb

Har du några frågor kring sommarlovsentreprenörerna? Kontakta gärna vår näringslivsstrateg, telnr 0411-53 64 16, henrik.lundblad@skurup.se

_ _ _

 

Landshövdingen tar pulsen på det lokala näringsliv

Landshövdingen tar pulsen på det lokala näringslivet

Det skånska företagarhjärtat klappar grönt och ansvarsfullt, konstaterar landshövding Anneli Hulthén. Den 11 april hade turen kommit till Skurups kommun och Hotell Mossbylund som var nummer 31 i raden av landshövdingens skånska företagsbesök.

- Vi vill veta hur skåningarna jobbar, säger Anneli Hulthén.

Läs artikeln i nyhetsrummet


_ _ _

Är du intresserad av att utveckla verksamheten?

Utveckla ditt företag i Skåne

Region Skåne och Business Region Skåne erbjuder dig ekonomiskt stöd att utveckla ditt företag.

Nu kan du som skånskt företag söka stöd till affärsutveckling genom checkar för upp till 250 000 kr. Checkarna är ett stöd till dig som småföretagare som vill förbereda för en internationalisering för att nå en ny marknad, eller som redan säljer utomlands och vill bredda marknaden ytterligare.

Målet med satsningen är att öka konkurrenskraften och i förlängningen göra det möjligt för ditt företag att nyanställa. Läs mer på länken

_ _ _

 

Mats Ingemarsson, Swedish Agro - Näringslivsfrukost 26 feb

Årets första frukostträff bjöd på flera intressanta möten

Härlig stämning på årets första Näringslivsfrukost den 26 jan och två spännande presentationer!

Först ut var Per Andersson och Julia Andersson Thysell från Enheten för Plan och Bygg som berättade om planerna kring nybyggnation av bostäder på kommunal mark med påbörjat bygge 2019, därefter ytterligare mingel och efter det Mats Ingemarsson från företaget Swedish Agro Machinery, som är marknadsledande återförsäljare av lantbruksmaskiner!
Väl mött på nästa träff som vi snart utlyser på denna sida!
_ _ _

Apoteksgruppen och Gardeco klara för Skurups handelsplats

Handelsplatsen växer vidare med nya butiker inom apotek och blomsterhandel.I en tillbyggnad till ICA Supermarket kommer Apoteksgruppen att få en butiksyta på ca 135 kvm och Gardeco får en butiksyta på ca 200 kvm med tillhörande utemarknad.

Butikernas utbud inom apoteksvaror och blommor kommer att komplettera övriga aktörer på handelsplatsen på ett bra sätt och bidra till fler besökare. Byggnation kommer att starta till våren och öppning planeras till hösten 2018.

  • Upptagningsområde: ca 60 000 invånare inom 20 min.
  • Ca 12000 bilar per dygn passerar på E65.
  • Handelsytan blir ca 20 000 kvm fördelat på ett 20-tal aktörer.

På uppdrag av ICA Fastigheter utvecklar Tam Retail Skurups Handelsplats till ett handelsområde med totalt ca 20 000 kvm handelsyta innehållande ca 20 butiker, snabbmatsrestauranger och serviceaktörer vilka planeras invid E65 i området runt befintlig ICA Supermarket. Området ska komplettera befintlig handel och få fler att handla på hemmaplan samt även locka kunder från ett större upptagningsområde att handla i Skurup.

Sedan tidigare är avtal tecknade med Dollarstore, Sibylla, OKQ8, Vreab Lagerhotell, Tvättdepån samt Jysk och Jem & Fix. Förhandlingar för ytterligare etableringar pågår.

annonsUnder 2017- 2019 kommer 30 företag få möjlighet att utveckla ledning och medarbetare i projektet Smart Industrikompetens.

Projektet Smart industrikompetens stöttar ditt företag i förändringsprocessen. Vi lägger grunden för kontinuerlig, strategisk kompetensutveckling i ditt företag, för ledning och medarbetare. Inriktningen är att identifiera konkreta, relevanta insatser som möter era utmaningar. Projektet löper från 2017 till 2019, och innebär nätverksträffar för företagsledare, processtöd av coach ute på företaget och individuella kompetensutvecklingsinsatser.

Inledande kartläggning och analys startar nu i juni 2017. Projektet är starkt subventionerat med EU-medel från Europeiska socialfonden och från Region Skåne, och vänder sig till företag i Skåne, med upp till 249 anställda. För mer information och anmälan, kontakta snarast projektledare Misa Diestel, misa.diestel@iucsyd,se, 070-684 19 37.

 Sidansvarig: Henrik Lundblad
Sidan uppdaterad 2018-08-30

Prenumerera på nyhetsbrev

Anmälan näringslivsträff

Gå med i vårt företagsregister

Företagsregister

Information om vårt företagsregister

Frukostträffar 2018

26 januari
2 mars
23 mars
27 april
25 maj
31 augusti
28 september
26 oktober
30 november

Sommaruppehåll
27 juli

Juluppehåll
28 dec​ember

Utveckla ditt företag

Utveckla ditt företag i Skåne

Driver du ett företag i Skåne och är intresserad av att utveckla verksamheten? Behöver du inspiration och idéer? Följ då länken för att läsa mer!

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?