Myndighetsnämnden för miljö och byggnad

Myndighetsnämnd för miljö och byggnad

Myndighetsnämnden för miljö och byggnad i Skurups kommun har tillsyn över bland annat följande lagstiftningar; miljöbalken med dess förordningar och föreskrifter, livsmedelslagen, strålskyddslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om tobak och liknande produkter, Plan och bygglagen, Alkohollagstiftningen m.fl. Därtill kommer EU-lagstiftning inom de olika områdena. Myndighetsnämnden för miljö och byggnad är också kommunens trafiknämnd.

Under Myndighetsnämnden för miljö och byggnad lyder myndighetsenheten för miljö och byggnad som har den operativa tillsynen enligt ovan nämnda lagar.

Sidansvarig: Erik Hübner
Sidan uppdaterad 2020-07-01