Vision/mål

Under läsåret 2011-2012 arbetade skolan fram värderingar som ska genomsyra verksamheten. Dessa värderingar kan även sägas representera vår vision/mål:
  • Vår barnsyn bygger på ömsesidig respekt och tilltro till den egna förmågan.
  • Ett gott arbetsklimat präglas av positiva möten, trygghet, trivsel och arbetsro.
  • Att lära med lust ger kunskap för livet. Stimulera nyfikenheten och våga lyckas!
I och med detta arbetar vi kontinuerligt för att ta tillvara varje elevs talang, fantasi, intresse och kreativitet. Eleven får därför utveckla olika sätt att bearbeta kunskap och social förmåga.

Ansvar

Rektor
Har övergripande ansvar för att verksamheten inriktas på att eleverna når de nationella målen.

Pedagogisk personal
Har ett ansvar för att arbetssätten utvecklas, och för att möta varje barn på barnets egen nivå så att eleven når sina egna och de nationella målen. Detta utvärderas genom de individuella utvecklingsplanerna.

Vi arbetar för en hälsofrämjande verksamhet.

Elever
Lär sig att ta ansvar för sitt eget lärande och handlande samt att visa hänsyn till varandra. Detta utvärderas genom IUP och den lokala antimobbingenkäten.

Föräldrar
Ska känna delaktighet i barnets skolgång och fritidsverksamhet samt ses som en resurs. Detta utvärderas genom den centrala föräldraenkäten.

Sidansvarig: Cecilia Hansson
Sidan uppdaterad 2019-05-06

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?