Kvalitet och resultat, Mölleskolan

Vi på Mölleskolan anser att elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling är mycket viktig. För att uppmärksamma och åtgärda eventuella brister/problem sker ett fortlöpande kvalitetsarbete med efterföljande utvärdering inom en rad olika områden.

Svar och svarsfrekvens

I år fick samtliga föräldrar möjligheten att besvara skolenkäten. Det innebär en rejäl ökning i svarsfrekvensen - 120 föräldrar tog sig tid och besvarade skolenkäten. Tack!

Liksom tidigare år, erbjöds samtliga föräldrar till fritidshemsbarn att besvara fritidsenkäten. I år låg svarsfrekvensen på denna enkät på 82 svar. Detta innebar nästan en fördubbling gentemot förra årets svarsfrekvens. Tack! 

Vi vill tacka er som tog er tid att besvara 2015/16 läsårs enkät.  Det ger oss möjlighet att se vad ni tycker och att kunna fokusera på att förbättra de områden som ligger lågt. Personalen kommer att under A-dagarna i juni och augusti arbeta vidare med att analysera enkäterna samt planera framtida insatser/åtgärder.

Mer information om kvalitetsarbetet

Information om kvalitetsarbetet för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola i Skurups kommun hittar du på sidan Kvalitet och resultat direkt under Utbildning & barn.

Elevinflytande på Mölleskolan

Lokalt råd

I alla klasser finns ett lokalt råd där man tar upp saker som rör sin egen klass eller hela skolan. frågor eller förslag från klassen tas med till de olika råden. Alla klasser ska ha lokalt råd minst två gånger/månad.

Skolråd

Skolrådet består av en representant från varje klass samt rektor. Skolrådsmöten hålls minst en gång/månad.

På skolrådsmöten diskuteras bl a:

  • frågor och förslag från klassernas lokala råd
  • arbetsmiljöfrågor
  • frågor och förslag från personalen
  • nya planer som ska införas

Barn och ungdomsfullmäktige (BUF)

BUF är den högsta instansen inom ungdomsdemokratin i Skurups kommun.

Här bestäms slutligen om bl.a. hur man ska fördela sina pengar till olika projekt för barn och ungdomar.

Det kan handla om t.ex. inköp av studsmatta, att bygga skateboardramper eller om att lägga ny asfalt och måla nya linjer på fotbollsplaner.

Du kommer med i BUF genom de så kallade skolråden. Varje skolklass i kommunen fungerar som ett lokalt råd. Detta råd väljer en representant till skolrådet som är gemensamt för varje skola.

Skolrådet väljer i sin tur ett antal representanter för skolan att ingå i BUF.

Matråd

Matrådet består av en representant från varje klass samt personal från köket. Matråd hålls två gånger/termin.

På matrådet diskuteras frågor och förslag som har fokus på matsalen och maten som serveras.

Kommunövergripande enkätundersökningar

För att kunna ta reda på att våra verksamheter tillfredsställer elevernas behov genomför vi årligen enkäter med alla elever från och med åk 3.

Innehållet i mätningarna utgår från Skolverkets krav som bygger på skollag och läroplaner samt politikernas mål med förskola/skola i Skurups kommun.

Varför är elevinflytande så viktigt?

  • Det står i lagen att elever ska vara med och påverka sin skolgång
  • Det är en mänsklig rättighet att få vara med och påverka saker som rör ens liv.
  • Skolan är demokratisk vilket betyder att alla har rätt att tycka till och vara med och påverka det som händer i skolan.
Sidansvarig: Cecilia Hansson
Sidan uppdaterad 2019-05-06

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?