Modersmålsundervisning och svenska som andra språk

Modersmålsundervisning anordnas om minst fem elever önskar detta språk och om det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning kan ges till elever som dagligen talar ett annat språk än svenska och detta är levande i hemmet. Önskan om modersmåls-undervisning fylls i på en särskild blankett och lämnas till rektorn på respektive skola.

Svenska som andra språk

  • Elever som inte helt behärskar det svenska språket läser svenska som andra språk.
  • Eleverna utvecklar där både den språkliga basen i svenska och det språk som skolans ämnen kräver.
  • Målet är att eleven ska behärska språket i nivå med en infödd.

Förberedelsegrupp

På Östergårdsskolan har vi möjlighet att ta emot elever som är nyanlända till Sverige. De får i början av sin skoltid delta den största delen av skoldagen i en liten undervisningsgrupp med Sva-lärare, svenska som andraspråk och, om det finns tillgång, modersmålslärare.

Eleverna har en hemvist i något av skolans spår och deltar i en del ämnen tillsammans med sina klasskamrater, t.ex. slöjd, idrott och bild. Målet är att de efter en tid ska kunna delta i all undervisningen i deras respektive klasser.

I Sva-gruppen arbetar vi mycket med elevernas nya språk, svenskan, men även en del med deras modersmål. Vi har många språklekar och konverserar mycket eftersom det är viktigt för eleverna att så snabbt som möjligt kunna göra sig förstådda och förstå svenska.

Sidansvarig: Ulrika Fridh
Sidan uppdaterad 2019-07-23

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?