Missbruk och beroende

Socialtjänsten finns till för dig som har frågor om missbruks- eller beroendeproblematik kring alkohol, narkotika eller spel om pengar. Vi finns också till för dig som vill ha hjälp med att ta dig ur ett missbruk/beroende eller som är anhörig/närstående till någon med dessa problem.

 

Råd och stöd

Till öppenvårdens råd och stöd telefon kan du ringa om du behöver råd och stöd kring ditt eller en närståendes missbruk. Du kan vara anonym och vi kan ta emot dig på upp till fem stycken biståndslösa samtal. Dessa samtal dokumenteras inte och hamnar därmed inte i socialregistret. Behöver du ett mer omfattande stöd efter det hjälper vi dig gärna att ansöka om det.

Du når oss på 0411-53 63 67 

 

Ansöka 

Vill du ansöka om vård och behandling kontaktar du socialtjänstens mottag på telefonnr 0411-53 61 91.

När du ansöker får du kontakt med en socialtsekreterare och tillsammans kommer ni fram till vilken vård du behöver och du får då ett biståndsbeslut. Det finns olika former av stöd och behandling, allt från en samtalskontakt, till intensiv öppenvårdsbehandling eller vård och behandling på behandlingshem. 

 

Anmälan

Har du oro för någon som missbrukar eller är beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar kan du kontakta oss för att anmäla din oro. För att vi ska kunna agera behöver du kunna uppge namn och adress på den du är orolig för. 

 

Sidansvarig: Jonna Östensson
Sidan uppdaterad 2023-08-28