Missbruk och beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar

Socialtjänsten finns till för dig som har frågor om missbruks- eller beroendeproblematik men också för dig som vill ha hjälp med att ta dig ur ett missbruk/beroende. Självklart är vi också till för dig som är anhörig/närstående till någon med dessa problem.

 

Ansöka 

Det kan vara svårt att erkänna ett missbruksproblem både för sig själv och andra. Kan man det är det ett första steg mot att bli av med problemen. 

På socialtjänstens öppenvård kan du få stöd och behandling för ditt missbruk. Vi är vana vid att träffa människor i olika skeden av sitt missbruk och träffar våra klienter allt från en gång i veckan upp till fem träffar per vecka. 

Vill du ansöka om behandling kontaktar du socialtjänstens mottag på telefonnr 0411-53 61 91.

 

Anmälan

Har du oro för någon som missbrukar eller är beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar kan du kontakta oss för att anmäla din oro. För att vi ska kunna agera behöver du kunna uppge namn och adress på den du är orolig för. 

 

Råd och stöd

Till öppenvårdens råd och stöd telefon kan du ringa om du behöver råd och stöd kring ditt eller en närståendes missbruk. Du kan vara anonym och vi kan ta emot dig på upp till fem stycken biståndslösa samtal. Dessa samtal dokumenteras inte och hamnar därmed inte i socialregistret. Behöver du ett mer omfattande stöd efter det hjälper vi dig gärna att ansöka om det.

Du når oss på 0411-53 63 67 

Sidansvarig: Jonna Östensson
Sidan uppdaterad 2021-08-20