Miljöskydd

Miljölagstiftningen gäller för både företag och privatpersoner. Att vidta en åtgärd brukar kallas för miljöfarlig verksamhet. Det kan röra sig om utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, skakningar, avfallshantering eller kemikaliehantering. På denna sidan kan ni läsa om vad en miljöfarlig verksamhet är samt vad dessa omfattas av för krav.

 

Definition av miljöfarlig verksamhet

  • All användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka störningar för människors hälsa eller miljön. 

Kontroll

Det är vanligt att vi utför kontroll genom inspektionsbesök. Under ett inspektionsbesök kontrollerar vi att verksamheten följer lagstiftningen. Då kontrolleras bland annat hur kemikalier och farligt avfall hanteras samt att det finns en fungerande egenkontroll. Om det finns brister påpekas detta. Om det är allvarliga brister kan vi ställa krav på att ni ska göra undersökningar eller åtgärda bristerna inom en viss tid.

Vid olycka

Om det sker en olycka där det till exempel har läckt olja eller andra kemikalier, kontrollerar miljöenheten att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Vi kontrollerar också att saneringen går rätt till. Kontakta räddningstjänsten vid en kemikalieolycka så att de kan komma ut och minimera skadan. De kontaktar i sin tur oss. 

Frågor?

Om ni har några frågor, klagomål eller vill ha information ska ni kontakta oss på Myndighetsenheten miljö.

Sidansvarig: Myndighetsenheten
Sidan uppdaterad 2023-05-16