Miljö och natur

Miljömålsprogram

Miljömålen syftar till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och naturmiljön, ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt trygga en god hushållning med naturresurserna. Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen.

Målsättningen

Målsättningen att säkerställa en trygg och säker miljö för Skurups kommuns invånare samt inspirera och ge kommuninvånarna möjlighet att själva göra bra miljöval. Politiska ställningstaganden kommer att vara viktiga katalysatorer för att styrdokumentet ska få återverkningar i de kommunala verksamheterna. Under länkar kan du läsa vidare om de regionala och nationella miljömålen.

Lokalt miljömålsprogram antaget - ett steg närmare en god framtid      

Kommunfullmäktige antog den 30 oktober Skurups kommuns miljömålsprogram som ska gälla från 2017 till 2020. Miljömålsprogrammet kommer involvera all kommunal verksamhet och är en gemensam kraftsamling som möjliggör för kommunen att flytta fram sin position i miljöarbetet. I Skurups kommun ska vi nå upp till målet ”att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. Det är ett viktigt steg för att framtidssäkra kommunen.

Undersökningen Skånepanelen klimat som genomfördes av Region Skåne visar att 9 av 10 skåningar kan tänka sig att leva mer klimatmedvetet om förutsättningarna förbättras. För att nå målen krävs ökad samverkan mellan aktörer som exempelvis Region Skåne, Energikontoret Skåne, kommunerna och Länsstyrelsen.

Prioriterade målområden

Miljömålsprogrammet har 30 åtgärder fördelade på fem målområden; hållbara transporter, hänsyn till hav, sjöar och vattendrag, hushållning med mark- och vattenresurser, skydd av natur- och kulturvärden samt hållbar konsumtion och avfallshantering. Dessa målområden är även prioriterade i det skånska åtgärdsprogrammet för att öka förutsättningarna att nå de nationella miljökvalitetsmålen. 

Åtgärderna kommer bland annat leda till att naturen, vattnet och odlingslandskapet värnas och dess viktiga värden stärks. Dessutom kommer energiförbrukningen och konsumtionen bli mer hållbar.

Tillsammans gör vi Skurups kommun till en attraktiv och hållbar plats att besöka, verka och bo i.

 

Sidansvarig: Sara Östberg
Sidan uppdaterad 2019-09-27

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?