Miljöfarlig verksamhet

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att planera och kontrollera sin verksamhet, så att den inte påverkar människors hälsa eller miljön negativt. Ansvaret för att förebygga och åtgärda förorenande utsläpp eller andra miljöstörningar ligger i första hand på den som orsakar det.

Tillsyn

Myndighetsnämnden för miljö- och byggnad utövar, via miljöenheten, tillsyn över kommunens C och U anläggningar. Detta innebär bland annat att vi granskar företagets egenkontroll, avfalls -och kemikaliehantering. Det är inte bara tung industriell verksamhet som räknas som miljöfarlig utan flera olika typer av verksamheter räknas dit.

Exempel på miljöfarlig verksamhet kan, förutom olika typer av industrier, vara t ex jordbruk, vindkraftverk, enskilda avlopp, värmepumpar med mera.

Ny verksamhet

Du ska anmäla en ny verksamhet, även tillfälliga sådana, eller om du förändrar din nuvarande verksamhet. Gör du ingen anmälan kan nämnden enligt miljöbalken vara skyldig att ta ut en sanktionsavgift.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
För att få driva vissa större miljöfarliga verksamheter, s k A- och B-anläggningar, krävs tillstånd. Som verksamhetsutövare söker du tillstånd hos miljödomstol eller länsstyrelse innan verksamheten påbörjas.

Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet
För att driva en C-anläggning krävs en anmälan till myndighetsnämnden. Anmälan ska göras innan verksamheten påbörjas. Blankett för anmälan finns att hämta under "Blanketter".

Sidansvarig: Sophie Hedenskog
Sidan uppdaterad 2020-06-03

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?