Miljöfarlig verksamhet

Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att planera och kontrollera sin verksamhet, så att den inte påverkar människors hälsa eller miljön negativt. Ansvaret för att förebygga och åtgärda förorenande utsläpp eller andra miljöstörningar ligger i första hand på den som orsakar det.

Tillsyn

Myndighetsnämnden för miljö- och byggnad utövar genom Myndighetsenheten miljö tillsyn över kommunens C och U anläggningar. Detta innebär bland annat att vi granskar företagets egenkontroll samt avfalls -och kemikaliehantering. Det är inte bara tung industriell verksamhet som räknas som miljöfarlig utan flera olika typer av verksamheter räknas dit.

Exempel på miljöfarlig verksamhet kan, förutom olika typer av industrier, vara t ex jordbruk, vindkraftverk, enskilda avlopp, värmepumpar med flera. Det är förenklat alla verksamheter som kan påverka miljön.

Ny verksamhet

Du ska anmäla en ny verksamhet, även tillfälliga sådana. Du ska även anmäla förändringar i din nuvarande verksamhet. Gör du ingen anmälan kan nämnden enligt miljöbalken vara skyldig att ta ut en sanktionsavgift.

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet

För att få driva vissa större miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd. Dessa verksamheter klassas som A eller B anläggningar. Som verksamhetsutövare söker du tillstånd hos miljödomstol eller länsstyrelse innan verksamheten påbörjas.

Anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet

För att driva en C-anläggning krävs en anmälan till Myndighetsenheten miljö. Anmälan ska göras innan verksamheten påbörjas. Blankett för anmälan finns att hämta under "Blanketter" eller i kommunhuset.

Sidansvarig: Myndighetsenheten
Sidan uppdaterad 2023-05-16