Hälsoskydd

Med hälsoskydd menas åtgärder för att förebygga eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Vår verksamhet

Verksamheten inriktas på att - inom ramen för gällande lagstiftning - genom information, tillsyn och kontroll förhindra uppkomst av olägenhet och vid behov undanröja sådan olägenhet. Alla människor ska ha en från hälsoskyddssynpunkt bra boendemiljö och inte behöva utsättas för störningar som kan påverka hälsan och välbefinnandet. Är det något som oroar dig eller har du frågor om vad som är rimligt i fråga om störningar kan du höra av dig så hjälper vi på miljöenheten dig. Miljöenheten har bl.a. tillsyn över bostäder, skolor, barnomsorgslokaler, samlingslokaler, strand- och bassängbad, idrottsanläggningar och hygienlokaler.

Vi handlägger ärenden, lämnar information och ger råd när det gäller problem i bostaden. Det kan t ex gälla mögel, fukt, buller, lukt, radon, vedeldning och ventilation.

Sidansvarig: Sophie Hedenskog
Sidan uppdaterad 2016-12-12

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?