Så här skriver du ett medborgarförslag

Medborgarförslaget ska innehålla en förändring av något slag, det behöver inte vara skrivet på särskilt sätt men ange att det är ett medborgarförslag. Det ska undertecknas av den/de personer som ger förslaget och innehålla förslagslämnarens adressuppgifter.
Medborgarförslag som skickas via e-post behöver inte undertecknas men måste innehålla förslagslämnarens namn och adressuppgifter.

Samtycke till publicering
Förslagsställaren samtycker till att kommunen lagrar, bearbetar och behandlar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) samt att förslagen inklusive personuppgifter publiceras på kommunens hemsida i samband med publiceringen av kallelsen till sammanträde.

Kommunfullmäktige först
Du skriver direkt till kommunfullmäktige. Skicka medborgarförslaget med post eller e-post till oss. Ditt ärende tas upp vid första möjliga sammanträde och det bedöms direkt om förslaget är ett ärende för kommunen. Om något är oklart hör de av sig med kompletterande frågor.

Lämplig beredning
Sedan skickas förslaget till en lämplig beredning för bedömning. Beredning betyder att förslaget ska förberedas för beslut. Det finns fyra beredningar inom kommunfullmäktige och medborgarförslag fördelas till dem beroende på vad förslaget handlar om:

  • Kommunutvecklingsberedningen
  • Skol- och utbildningsberedningen
  • Samhällsbyggnadsberedningen
  • Individ- och omsorgsberedningen

Kommunstyrelsen
Efter ytterligare beredning går ärendet vidare till kommunstyrelsen, som gör de rent formella bedömningarna (så att förslaget inte strider mot gällande lagar och om det är ekonomiskt möjligt), men de får inte göra någon politisk värdering av förslagen.

Kommunfullmäktige
När kommunstyrelsen yttrat sig är förslaget moget för beslut i kommunfullmäktige. Det kan då ha gått närmare ett halvår sedan förslaget lämnades in. Givetvis kan ett ärende ta kortare eller längre tid beroende på vad det handlar om.

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträden
Du är alltid välkommen som åhörare vid kommunfullmäktiges sammanträden. Ordföranden kan dessutom ge dig rätt att yttra dig vid det sammanträde där ditt förslag slutbehandlas. Då får du möjlighet att argumentera för ditt förslag. En del medborgarförslag kan vara sådana att fullmäktige direkt kan lämna dem vidare till den förvaltning som ansvarar för det verksamhetsområde som förslaget rör. Då får en anställd i kommunen fatta beslut om ditt förslag och beslutsprocessen går snabbare.

Historik

Du som är folkbokförd i kommunen har sedan den 1 januari 2003 rätt att lägga fram förslag direkt till kommunfullmäktige - kommunens högsta beslutande organ - utan att behöva gå omvägen via politiker.

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2019-01-11

Kontakt

Kontaktperson:

Medborgarförslag via e-post behöver inte undertecknas.

Medborgarförslag via post skickas till:
Skurups kommun
Kommunfullmäktige
274 80 Skurup

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?