Måltider

Mat är ett av livets glädjeämne och berör oss alla. Det är Serviceförvaltningens måltidsenhet som ansvarar för måltiderna och köken inom förskolan. Majoriteten av förskolorna i Skurups kommun har tillagningskök där maten tillagas nära barnen.

Måltiderna i förskolan

Varje dag serveras det frukost, lunch och mellanmål på förskolorna. Vi lagar vällagade och omväxlande maträtter av hög kvalitet som så långt det är möjligt är lagade från grunden.

Vi arbetar med måltiderna ur ett helhetsperspektiv, vilket innebär att måltiderna som serveras inte bara är goda, näringsriktiga och säkra. Vi lägger även vikt vid att måltiderna ska vara en trivsam stund på dagen, integreras i förskolans dagliga verksamhet samt ska vara hållbara miljömässigt, ekonomiskt och etiskt. När vi ser måltiderna ut ett helhetsperspektiv säkerställer vi även att barnen orkar en hel dag på förskolan. Detta är viktigt eftersom förskoleåldern är en tid då barnen växer mycket och snabbt.

Skurup kommuns övergripande mål är att livsmedelsinköpen ska vara hållbara ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Närodlade och svenska livsmedel är även ett fokusområde som vi jobbar med.

Kontaktuppgifter och matsedel för varje förskola finns under respektive förskola i vänstermenyn.

Skolmjölksstöd

Varje år får vi stöd för mjölken i form av skolmjölksstödet från Jordbruksverket. Detta innebär att skolmjölken delvis finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket.

EU logotyp med mörkblå bakgrund, gula stjärnor i en cirkel mitt på, svart text under logotypen på vit bakgrund där det står Skolmjölken finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket
Bildtext: Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket
Sidansvarig: Anna-Lena Svensson
Sidan uppdaterad 2022-12-21