Bild på en banan, kaffesump och jord.

Matavfall, restavfall och trädgårdsavfall

Genom att vi hjälps åt att samla in matavfall kan vi återvinna det till biogas och biogödsel.

Matavfall

Vad räknas som matavfall?

  • Kaffesump inkl. filter, tepåsar
  • Servetter, hushållspapper med t ex matfett
  • Godis och chips
  • Bröd, kakor, mjöl och gryn
  • Frukt och grönsaker
  • Kött, fisk och ägg (även skal)

Visste du att...

.... genom att du sorterar ut ditt matavfall bidrar du till att det produceras mer biogas, energikälla som kan användas istället för fossila drivmedel. I produktionen bildas även biogödsel som kan användas som gödselmedel på åkermark.

... 1 kg matavfall kan driva en personbil som går på biogas nästan 2 km

.... på 1000 bananskal kan man köra 75 km med en personbil som går på biogas

... ett ton rötat matavfall ger ca 1200 kWh biogasenergi. Det kan driva en biogasbil ca 1900 km.

... matavfall från ca 3000 personer räcker för att köra en stadsbuss i ett år.

Mål 

Riksdagen har beslutat  att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök, och butiker ska tas till vara genom biologisk behandling år 2020. År 2018 var den siffran 40 procent i Skurup. Sammanlagt samlades det in 605 ton.

Restavfall

Med restavfall menas det som blir över när du sorterat ut matavfall, förpackningar från ditt hushållsavfall. Det kan t.ex. vara blöjor, kattsand, kuvert, tuggummi, tops, diskborstar.

Trädgårdsavfall

 

Beställ ett trädgårdsabonnemang       

                              

Bekvämt eftersom du kan ha kärlet intill dig, där du står och jobbar. Tänk bara på att rulla fram det till tomtgräns med handtaget utåt senast kl. 06.00 på dagen det ska tömmas. Tjänsten utförs månaderna mars till november.

 

- För dig som har tömning udda veckor då kommer tömning att ske från vecka 9 till vecka 47.

- För dig som har tömning jämna veckor då kommer tömning att ske från vecka 10 till vecka 48.


Vem som helst i kommunen kan teckna ett abonnemang för trädgårdsavfall. Det är dock ingen obligatorisk tjänst som mat- och restavfall, så man måste aktivt beställa den.

Kontakta Prezero för mer information om du hur du tecknar ett abonnemang. Se kontaktuppgifter under "Kontakt".

 

Trädgårdsavfall kan även lämnas till återvinningscentralen.

 

Som trädgårdsavfall räknas växtavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel. Exempelvis ris, löv, gräsklipp, barr, blast, vissna plantor, grönsaksrester, bär och ogräs. 

OBS! Sten, jord och rotvältor räknas inte som trädgårdsavfall.

Kompostering

Se under länkar

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2022-03-03