Maskinens förskola

Maskinens förskola öppnade sommaren 2021 med tre avdelningar för att under hösten utöka med en fjärde avdelning. Avdelningarnas namn är Manicken, Mojängen, Muttern och Mackapären. 

 

Hur vi arbetar

Vi ser leken som en viktig del av barnens utveckling och lärande. Barnen lär av varandra, upptäcker, utforskar och utmanas av medforskande pedagoger. En bra inskolning lägger grunden till trygga och goda relationer för barn och vårdnadshavare på förskolan.

När barnen lämnar oss för sin fortsatta resa i skolan är vår vision att de ska ha med sig nyfikenhet, lust att lära, tro på sig själv och mod att be om hjälp.

Vi arbetar utifrån tankesättet “Det jag inte kan nu, kan jag lära mig”

Vår fantastiskt stora gård är under uppbyggnad tillsammans med barnen. Genom barnrådet har de äldre barnen fått önska lekmaterial, som är på väg att monteras. 

Under våren 2022 arbetade vi med olika planteringsprojekt.

Förskolans placering är väldigt central och ger oss en närhet till bla lekplatser, Zimmermansbacke, ankdamm. Vill vi ta en lite längre tur packar vi våra elcyklar och åker på äventyr.

Varmt välkomna att ringa till oss på Manicken på telefon 0738-560031 och boka en tid för besök!

 
Sidansvarig: Jenny Lundberg
Sidan uppdaterad 2022-09-14