Markradon i Skurup

Större delen av kommunen kan bedömas vara normal/lågriskområde. En säker avgränsning mellan normalriskområden och lågriskområden har inte gjorts på grund av att de geologiska förhållandena inom kommunen är så komplicerade. Undantag från detta är dock områden med glacial lera, vilka bedöms som lågriskområden.

Av markradonmätningar framgår att en något förhöjd markradonhalt kan konstateras lokalt i anslutning till de områden där s k intermoräna sand- och gruslager ligger i markytan eller är täckta av ett tunnare lager med mer eller mindre lerig morän.

Sådana geologiska förhållanden kan antas råda inom stora delar av Skurups kommun, framförallt inom ett område som avgränsas av en nordlig linje mellan St Nällevad och Varmlösa och en sydlig linje mellan Svenstorp och Mossby. Detta område har bedömts som normalriskområde.

Markmätningar visar också att det helt lokalt kan förekomma något förhöjda värden av markradon på Romeleåsen, dessa är dock inte högre än att marken även där bör klassas som normalriskområde. Det bör poängteras att det även inom normalriskområden kan förekomma enstaka mindre områden med hög radonrisk.

Radonundersökning bör normalt utföras i samband med nybyggnation där förhöjda radonvärden kan förväntas, så nödvändiga åtgärder kan vidtas om det behövs

Sidansvarig: Erik Torkelsson
Sidan uppdaterad 2016-11-11

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?