Landskapsbild. Foto: Susanna Kristersson

Markförsäljning steg för steg

 1. Använd Markregister Syd för att få en översyn över lediga tomter. Zooma in på Skurup och klicka på de olika fastigheterna, så får du upp information om storlek och planbestämmelser. Kör gärna ut till industriområdena och kolla hur verkligheten ser ut.
 2. Hör av dig till företagslotsen för att boka ett så kallat lotsmöte. Där träffar du alla berörda tjänstemän, till exempel planarkitekt, byggnadsinspektör, projektchef, som just du har behov av att träffa. Passa på att ställa så många frågor som möjligt. Exempel på vad som diskuteras på ett lotsmöte:
 3. Planbestämmelser enligt detaljplanen, vad innebär det? Vilken sorts av industri får etableras? Hur mycket av tomten får bebyggas? Vilka krav på utformning av byggnaden finns?
 4. Anslutning till vatten- och avloppssystemet. Anslutningsavgifter beräknas beroende på storlek av byggnaden mm.
 5. Anslutning till elnät + elnätstaxa.
 6. Bygglov och nybyggnationskarta.
 7. Skicka in en skriftlig intresseanmälan via e-post eller vanlig post när du har bestämt dig för att köpa mark. Ange storlek och fastighetsbeteckning av den tomten du önskar köpa, bifoga gärna en enkel skiss. Första intressent i tomtkön ska ges möjligheten att köpa tomten efter beslut i kommunstyrelsen (KS).
 8. Geoteknisk- och radonundersökning genomförs och bekostas av intressenten innan marken säljs.
 9. Förslag till köpekontrakt upprättas av kommunjuristen. För att kunna göra det måste det finnas planskiss, tomtens storlek, fullständiga kontaktuppgifter till köparen och tillträdesdatum.
 10. Ärendet skickas till kommunstyrelsen (KS) som beslutar om markförsäljningen. Handlingarna måste vara KS  tillhanda ca en månad innan sammanträdet. Räkna med att processen från första kontakt till genomfört köp tar minst åtta veckor.
 11. Du ansöker om lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet efter du har köpt marken. Kontakta Lantmäteriet så tidigt som möjligt för att få mer information om avstyckningsprocessen och om kostnader.
Sidansvarig: Henrik Lundblad
Sidan uppdaterad 2016-09-21

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?