Livsmedelsverksamhet

Nästan all slags försäljning och servering av livsmedel ska registreras hos kommunen. Ingen hänsyn tas till om du har ett bolag eller ekonomiskt vinstsyfte. På denna sida informerar vi om de grundläggande kraven samt vad som kan vara bra att tänka på.

 

Att starta livsmedelsverksamhet

Det är mycket att tänka på i samband med att man startar upp en livsmedelsverksamhet. Först ska en plan för verksamheten tas fram där verksamhetens inriktning fastställs. Ska det bli ett bageri, en pizzeria eller kanske ett B&B? När planeringen kommit så långt är det dags att hitta eller ordna en lämplig lokal. Det är viktigt att lokalen kan anpassas efter verksamhetens behov. Kanske finns det även planer på att utveckla verksamheten på sikt vilket kan vara bra att ta med sig redan i planeringen. Beroende av vad lokalen tidigare använts till kan det behövas olika tillstånd. Exempelvis bygglov, anmälan om ändrad användning eller strandskyddsdispens. Lokalen behöver även vara kopplad till en fettavskiljare.

Kontakta gärna kommunen i ett tidigt skede för rådgivning samt för att höra om lokaliseringen är möjlig eller om en befintlig livsmedelslokal har kvarstående anmärkningar. Kommunen kan även hjälpa till med tips om vad som är bra att tänka på och vart du kan vända dig. Läs mer här

Registrering

För att starta ett livsmedelsföretag ska du göra en anmälan om registrering till Myndighetsenheten - miljö. Anmälan måste göras minst två veckor före planerad uppstart av verksamheten. Du får starta verksamheten när du fått en bekräftelse på att livsmedelsföretaget har registrerats eller när det är två veckor sedan myndigheten fick in anmälan. Registreringen är knuten till livsmedelsföretagaren och inte till lokalen.

Om verksamheten upphör, ändrar ägare eller väsentliga ändringar görs, ska detta meddelas Myndighetsenheten - miljö. Då en verksamhet överlåts till annan ägare ska den nye ägaren göra en anmälan om registrering senast två veckor före övertagandet.

Eget dricksvatten

Tänk på att livsmedelsföretag med egen brunn räknas som privata vattenverk och måste registreras enligt Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten. Förslag till egenkontrollprogram med provtagningsplatser och provtagningsfrekvens ska lämnas in för fastställande till miljö- och byggmyndigheten. Läs mer i Livsmedelsverkets information “ Små dricksvattenanläggningar“.

Egenkontroll

Egenkontrollens syfte är att i själva hanteringskedjan sätta in kontroller, rutiner och åtgärder för att minska riskerna och få en jämn och bra kvalitet. Egenkontroll är ett förebyggande arbete där man med hjälp av styrning av de kritiska momenten säkrar att den färdiga produkten blir bra. Alla livsmedelsverksamheter ska bedriva ett egenkontrollarbete. För att egenkontrollen ska bli bra gäller det att ha koll på grundförutsättningarna innan en HACCP genomförs. Mer om egenkontroll hittar du via länken "Egenkontroll livsmedelsverksamhet" längre ner på sidan.

Allmänheten kan ta del av kontrollen

De handlingar som upprättas av kommunen i samband med en kontroll är offentliga. Det betyder att både journalister och allmänheten har rätt att begära ut dem och ta del av exempelvis eventuella anmärkningar.

 

Sidansvarig: Myndighetsenheten
Sidan uppdaterad 2023-05-16