Lekplatser

Kommunen har ca 40 lekplatser, som finns i tätorterna Skurup, Rydsgård, Skivarp och Abbekås samt de mindre byarna Slimminge och Tånebro.

 

Ängsparken på Västeräng

Ängsparken är redo att ta emot äventyrslystna besökare – Här finns aktiviteter för alla!

Äventyrsparken Ängsparken ligger i det blivande bostadsområdet Västeräng. Utbyggnaden av Västeräng är inte klar men Ängsparken med den tillhörande Lyckodammen är nu redo att ta emot allmänheten på sina 26 000 kvm eller 2,6 hektar. Linbana, klätterlekställning, motionsslinga, utegym, gungor, grillplats och pulkabacke är bara ett urval av aktiviteter som man kan välja mellan.

Riktlinjer för lekplatser

Under hösten 2013 beslutade Kommunfullmäktige om riktlinjer för lekplatser i Skurups kommun. Lekplatsen vid Munkaholm är den första som blivit byggd därefter. Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med en helgjuten gummimatta så att alla oavsett funktionshinder ska kunna vara med i leken. Intill lekplatsen vid Munkaholm finns även en del med motionsredskap. Tanken är att barn och vuxna leker/tränar tillsammans.

Parklekplatser och närlekplatser

Det övergripande namnet är parklekplatser. Dessa delas in i närlekplatser och kvarterslekplatser. Närlekplatser är till för de minsta barnen. Utrustningen kan vara sandlåda, bänkar, vanlig gungställning och enklare figurer att gunga på. Kvarterslekplatser vänder sig till barn i åldern ca 7 år och uppåt. Här finns t.ex. klätterställning, "linbana", lekhus och mer avancerade gungor.

Underhåll och anpassningar

Vi gör årliga reparationer och anpassningar till säkerhetsreglerna i Europanormen 1176-1177. Dessutom okulärkontrolleras lekplatserna en gång per vecka. Med det menas att när kommunens personal städar grönområdena (bl.a. plockar glas och papper) så undersöker de samtidigt att inget är sönder eller vandaliserat på lekplatserna.

Tyvärr råkar lekplatserna ut för en del skadegörelse med jämna mellanrum. Även normalt slitage påverkar säkerheten på lekplatserna. Vi vill därför uppmana dig som besökare att vara uppmärksam på om något gått sönder eller ser konstigt ut och kontakta oss snarast möjligt.

Sidansvarig: Linn Fox
Sidan uppdaterad 2022-06-13