Landskapsbild Saritslövs sjöland. Foto: Susanna Kristersson

Lantbruk

Kommunen och länsstyrelsen har delat upp ansvaret kring lantbruk och hästgårdar. Myndighetsenheten - miljö har tillsyn över växtodlingar och mindre lantbruk med djur medan länsstyrelsen ansvarar för djurskyddstillsynen samt större lantbruk med djur. 

Tillstånds- och anmälningsplikt

Tillstånds- och anmälningsplikt styrs av andra kapitlet, om jordbruk, i miljöprövningsförordningen.

Innan du startar upp en lantbruksverksamhet med mellan 100-400 djurenheter, eller utökar en redan befintlig ska du anmäla det till kommunen. Kommunen behöver få din anmälan i god tid, minst sex veckor före du planerar att börja med din verksamhet. Startar eller utökar du din verksamhet till fler än 400 djurenheten krävs tillstånd från länsstyrelsen. Hur många djur som utgör en djurenhet varierar mellan olika djurslag samt djurens ålder.

Miljötillsyn

Det är myndighetsenheten - miljö på kommunen som är tillsynsmyndighet för din verksamhet. Alla verksamheter har samma skyldighet att följa miljöbalken och de förordningar och föreskrifter som berör verksamheten. Alla lantbruksverksamheter och hästgårdar, oavsett storlek, ska ha miljötillsyn. I samband med miljötillsynen kontrollerar vi:

  • Kemiska bekämpningsmedel
  • Växtnäring
  • Lagringsutrymme och journal för stallgödsel
  • Avfallshantering
  • Diesellagring

Djurskydd

Länsstyrelsen ansvarar för djurskydd och gör tillsyn av din djurhållning. Det är länsstyrelsen som ska kontaktas om man misstänker att djur far illa eller inte sköts i enlighet med lagstiftningen.  

Djurstall

Ska du bygga om eller bygga nytt stall ska du kontakta länsstyrelsen för eventuell förprövning. Det är omfattningen av byggnaden som avgör om du behöver ansöka om förprövning.

Sidansvarig: Sara Bjerke
Sidan uppdaterad 2019-07-11

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?