Leader - Lokalt Ledd Utveckling

Innovativa idéer skapar nya arbeten - Söderslätt ska flöda av innovativa idéer i samspel med klimatneutral befolknings-, förenings- och näringslivsutveckling som skapar nya arbetstillfällen.

Lokalt ledd utveckling (LLU)

Har du en idé som kan utveckla bygden där du bor eller verkar? Då kan du söka stöd från Söderslätt LLU för att förverkliga den. Den lokala utvecklingsstrategin utgör ramen inom vad man kan få stöd för.

Som grund för verksamheten ligger den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020. Strategin används bland annat för att styra LAG:s (styrelsens) arbete med prioritering och urval av projektansökningar. Den visar på vilka insatser som behövs för att göra området attraktivt, konkurrenskraftigt samt stimulera till nya arbetstillfällen och nya företag. 

Leader Söderslätt LLU, vars leaderområde omfattar Vellinge, Svedala, Trelleborgs och Skurups kommuner samt delar av Malmö utanför inre ringvägen, arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom landsbygdsfonden, socialfonden och regionalfonden.

Söderslätt LLU har ett bemannat leaderkontor som bland annat erbjuder processtöd för att kvalitetssäkra projektplaner, göra utbetalningsansökningar och slutrapportera. De informerar också gärna om de möjligheter som finns inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Ansökningar 2020:

Deadline 17/8

För mer information www.leadersoderslatt.se eller kontakta verksamhetskontoret i Anderslöv:

Leader Söderslätt
Regeringsgatan 4
231 70 Anderslöv

Verksamhetsledare Maria Pojjesdotter
Telefon: 0709 - 60 26 78
E-post: maria@leadersoderslatt.se

Kontaktperson och styrelseledamot i LAG för offentlig sektor(Skurups kommun)är:
Magdalena Hellström, kommunikationschef

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2020-08-26