Läkemedel

Denna information vänder sig till dig som är handlare och vill veta hur försäljning av läkemedel får bedrivas.

Från och med den 1 november 2009 får vissa receptfria läkemedel (även nikotinläkemedel) säljas utanför apotek, i detaljhandeln. Kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna och Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet.

Anmälningsplikt

Anmälan till Läkemedelsverket ska göras i förväg. Du ska även anmäla väsentliga förändringar till Läkemedelsverket

Kontrollskyldighet

Du ska kontrollera:

  • Att din leverantör har ett giltigt partihandelstillstånd för läkemedel
  • Läkemedelsleveranserna, bl.a. att kylvaror genast tas till kylskåp och att skadade läkemedel sorteras bort
  • Att kunden fyllt 18 år. Nikotin läkemedel får inte heller säljas om du misstänker att det kommer att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år (langning).

Försäljning och förvaring

  • I försäljningslokalen ska läkemedel antingen förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personal

I anslutning till produkterna ska det finnas skyltning som anger att de är läkemedel. Det ska finnas tydlig skyltning om åldersgränsen och langningsförbud. Läkemedel ska förvaras åtskilda från produkter som inte är läkemedel, även från naturläkemedel.

Information till kunden

  • Du ska kunna informera kunden var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning.

Reklamationer

  • Läkemedelsförpackningarna som inte lämnas ut ska genast märkas med uppgift om det, t.ex. ”reklamation” eller ”kort hållbarhet”. Dessa ska kasseras eller lämnas till leverantör beroende på orsaken.
  • Du är skyldig att ta emot reklamationer av läkemedel som du har i ditt sortiment även om du inte sålt det aktuella läkemedlet.
  • Läkemedel som återlämnas av kund får inte säljas på nytt.

Krav på egenkontroll

  • Du måste ha ett egenkontrollprogram med skriftliga instruktioner till personalen för hur bl.a. ovanstående krav säkerställs och vem som ansvarar för det.
  • All dokumentation sparas i 5 år på ett betryggande sätt.

Det är verksamhetsutövarens ansvar att ha koll på regelverket och därför har läkemedelsverket samlat all information tillsammans med anmälningsformulären på sin hemsida, under länkar.

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2016-05-20