Kvalite i LSS verksamheten

Skurups kommun arbetar med systematisk kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg. Genom att fortlöpande arbeta med kvalitetssystemet esMaker har kommunen ett system för uppföljning av den upplevda kvaliteten inom LSS-verksamheten och äldreomsorgen.

Kvalitetsmätning

Systemet innebär en kontinuerlig och systematisk uppföljning med snabb återkoppling efter det att undersökningen genomförts. Resultaten av alla enkäter och intervjuer redovisas i grafiska rapporter.

För delar som rör närstående/anhöriga och boende redovisas resultatet genom att anslås på anslagstavlor och på kommunens hemsida. Övriga resultat redovisas på arbetsplatsträffar, anhörigmöten och ledningsgruppsmöten.

Sidansvarig: Anne Bing Tingström
Sidan uppdaterad 2016-03-17

Kvalitetsmätning

Kvalitetsmätning bland anhöriga, närstående.

Kvalitetsmätning

Kvalitetsmätning bland brukare på daglig verksamhet.

Resultat 2011

Daglig verksamhet

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?