Kvalitet

Vi vill bli ännu bättre på att ge dig service med rätt kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter och tjänster och lära av dessa - oavsett om det är klagomål, synpunkter eller beröm.

 

Kvalitet och utvärderingar

Kommunen genomför utvärderingar för att kunna utveckla och förbättra våra olika verksamheter och den service som erbjuds dig som kommuninvånare. Dessa utvärderingar, som sker bland annat genom enkäter och analyser, görs för att kunna hitta brister men även för att lyfta fram det vi är bra på!

Kvalitetsgarantier

En kvalitetsgaranti är både ett löfte och en upplysning om vad du som kommuninvånare har rätt att förvänta dig för tjänster och service av kommunen.

Politikernas roll i kvalitetsarbetet

Politikernas uppgift är bland annat att ange riktlinjer kopplade till budget för vilka tjänster och vilken service i kommunen de är beredda att garantera. De lägger därmed ribban.

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2023-05-12