Kuratorer

Skolkuratorn

Skolkurator på skolan skall bistå med social och psykosocial kompetens för att främja elevens lärande och utveckling. Kuratorn arbetar förebyggande och hälsofrämjande och finns kopplad till skolans lokala elevhälsoteam (EHT) där de samarbetar med olika yrkesgrupper från skolan för att hitta lösningar och stötta elever på bästa sätt.

Detta gör kuratorn genom att:

  • Sätta eleven och elevens behov i fokus och se helheten runt eleven. Kuratorns huvudsakliga uppgift inom det psykosociala arbetet är att finnas till för barnen och eleverna på våra skolor, d.v.s. agera som barnets eller elevens ombud.
  • Genomföra professionella samtal med enskilda elever och deras familjer som kan handla om problemlösning, stöd, motivation och kris.
  • Vid kan också vid behov hjälpa vårdnadshavare och barn till kontakt med andra myndigheter som t.ex., Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), socialtjänst eller polis.
  • Ge handledning och rådgivning till skolpersonalen.
  • Information i preventivt syfte på grupp-respektive individnivå.

Kuratorn har tystnadsplikt men precis som all skolpersonal har kurator anmälningsskyldighet till socialtjänsten vid oro eller där barn riskerar att fara illa.

Kuratorer på våra skolor:

Annika Larsson
Alléskolan, årskurs F-9
Slimmingeby skola, årskurs F-6
Tel. 0738-560748
annika.larsson@skurup.se

Åsa Feldt Brynell
Prästamosseskolan, årskurs 7-9
Tel. 0706-605822
asa.feldtbrynell@skurup.se

Lisbeth Pettersson
Prästamosseskolan, årskurs 4-6
Tel. 0703-172708
lisbeth.pettersson@skurup.se

Ann Walfridsson
Hallenborgsskolan, årskurs F-6
Östergårdsskolan, årskurs F-6
Tel. 0730-665117
ann.walfridsson@skurup.se

Malin Olsson
Rutgerskolan, årskurs F-3
Mölleskolan, årskurs F-6
0411-538206
malin.olsson1@skurup.se

Lotta Rempe
Nils Holgerssongymnasiet
Tel. 0738-560803
lotta.rempe@skurup.se

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2022-07-06