Kulturarv

Kulturarv avser så vitt skilda uttryck som traditioner, språk, konstnärliga verk, hantverkskunnande, arkiv- och föremålssamlingar, historiska lämningar samt kulturmiljöer och kulturlandskap. Kulturarv är inte statiskt utan något som omformuleras, förändras, förstärks eller försvagas över tid.

Vårt gemensamma kulturarv står med sin kunskap, samlingar och verksamhet för en kontinuitet och ger ett historiskt perspektiv på samhället. Ett ökat engagemang för vårt kulturarv och samhällsutveckling har stora förutsättningar att skapa en känsla av gemenskap i samhället och bidra till att stärka en demokratisk utveckling.

Kommunens bibliotek- och kulturenhet arbetar gemensamt med utställningar, föreläsningar och andra arrangemang som genom inkludering av och samarbete med andra kulturer syftar till att sprida kunskap om vårt och andra kulturers kulturarv och öka integrationen och förståelsen för omvärlden.

I kommunen finns en hembygdsförening som driver Svaneholms slotts museum och har ett slottsarkiv. Läs mer på https://svaneholm.se

I kommunen finns ett privatägt museum; Johannamuseet, som är ett tekniskt- och allmänt museum. Läs mer på www.johannamuseet.com

Tegelakademin, startade som ett samarbetsprojekt mellan Skurups och Svedalas kommuner med bidrag från Leader Söderslätt med syfte att visa den arkitektoniska rikedomen som finns i Skurup och Svedala, digitalisera arkivmaterial och sprida kunskap genom kulturkvällar, utställningar med mera. Efter att projektet avslutats bildades en ideell tegelförening. www.tegelakademin.se

Skånska kulturlandskapet

Sedan mer än 11 000 år har människor präglat kulturlandskapet och gett Söderslätt sin identitet. Otaliga kulturskatter – borgar, ruiner och gravar vittnar om Söderslätts historia. Museer, utställningar och evenemang håller kultur och historia levande och blandas med dagens uttryck. Vemmenhögsbygden är kanske det som bäst motsvarar den traditionella föreställningen om det skånska landskapet. Här finns slätten, backlandskapet, kyrkorna, slotten, byarna, pilevallarna och alléer.

Arkeologen Folke Hansen, som gjorde utgrävningar i Abbekås (Oshögarna vid Skivarpåns mynning) på 1930-talet skriver i boken "Skånska Bronsåldershögar":

Den skånska sydkusten är rik på fornminnen från bronsåldern. Ifrågasättas kan om någon skånsk socken lämnat flera bronsåldersfynd än Skivarp. Fynden från denna socken äro många och för vetenskapen värdefulla."

Sidansvarig: Ann-Charlotte Oredsson
Sidan uppdaterad 2018-07-05

MUSEER

Svaneholms slotts museum

https://svanehom.se

Johannamuseet

www.johannamuseet.se

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?