Kugghjulets resursskola

Kugghjulet är en resursskola som ligger i Rydsgård. Vår verksamhet finns i samma lokaler som nybyggda Rydsgårdsskolan.

Kugghjulet är en liten skola som vänder sig till elever som har omfattande behov av stöd i ett mindre sammanhang. Stödet ska härröra från autismspektrumtillstånd, som är ett samlingsnamn för olika funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, kommunicera och vara med andra människor. Det finns inga krav på att våra elever ska ha diagnos.

Hur vi arbetar

Vi arbetar utifrån tillgänglighetsaspekter och utvärderar vår fysiska, pedagogiska och psykosociala miljö fortlöpande. Utvärderingen används för att utforma vår undervisning.

  • Grunderna i vår skola är trygghet i en individanpassad- och situationsanpassad undervisning. 

Vår nya skola har egna lokaler, men även specialsalar som vi delar med Rydsgårdsskolan i de praktisk-estetiska ämnena samt i NO.

Kugghjulet tar emot elever från åk 4-9. Vi tar emot ett fåtal elever och har en hög personaltäthet. 

Välkommen att kontakta oss vid frågor.

 

 

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2023-02-23