Krisstöd vid större allvarlig händelse

Att erbjuda ett medmänskligt stöd i den aktuella situationen är huvuduppgiften på stödcentret men behoven kan variera starkt beroende på händelsen, det kan till exempel finnas behov av kläder, logi, att få möjlighet att ringa anhöriga eller försäkringsbolag samt att söka information.

 

Öppnas upp med kort varsel

Kommunens krisstödsorganisation kan med kort varsel öppna stödcenter för oskadade och oroade medborgare vid en större allvarlig händelse som drabbar kommunens medborgare. Krisstödet aktiveras av krisledningsnämnden eller tjänsteman i beredskap. Skurups kommun ingår i ett samarbete kring krisstödet med Vellinge och Trelleborgs kommuner.

Representanter från Skurups kommun

Skurups kommuns representanter i den gemensamma ledningsgruppen med dessa kommuner är Elisabeth Persson och Ingela Mårtensson.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02