Krisledningsnämnd

Skurups kommun har valt en krisledningsnämnd, som träder i funktion vid extraordinära händelser, svåra samhällspåfrestningar eller andra liknande störningar, t.ex. omfattande oväder och större olyckor. 

Krisledningsnämnden kan under vissa omständigheter överta nämndernas befogenheter.

 

Mandatperioden 2019-2022

 

Ordförande:
Lena Axelsson (S)

1 vice ordförande:
Johan Bolinder (M)

2 vice ordförande:
Lars Nyström (SD)

Ledamöter:
Johan Bolinder (M)
Lars Nyström (SD)
Lena Axelsson (S)

Ersättare:
Nicklas Olsson (M)
Jörgen Lidfeldt (-)
Kristina Wieslander (V)

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-21