Krisinformation med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Ryssland har inlett en invasion av UkrainaSkurups kommun omvärldsbevakar och följer utvecklingen av situationen i Ukraina och har en god beredskap. Här nedan hittar du länkar till mer information från olika myndigheter.

Nationella myndigheter bevakar händelseutvecklingen

Nationella myndigheter ansvarar för att bevaka händelseutvecklingen och kopplar in kommunen om det sker något som förväntas ha en direkt påverkan på kommunens verksamheter.

Följande BiS (Beslut i Stort) anger mål och inriktning för Skurups kommun:

  • Bevaka händelseutvecklingen och följa nationella myndigheters beslut och rekommendationer.

Länkar till mer information

Krisinformation.se har samlat information och länkar från svenska myndigheter om vad man vet just nu och hjälp för dig som är orolig.

Kriget i Ukraina - Krisinformation.se

Länsstyrelsen Skåne

Frågor och svar för dig som vill hjälpa personer på flykt från Ukraina

Information Sverige

Information till dig som flytt från kriget i Ukraina

Migrationsverket

Migrationsverket har samlat vanliga frågor och svar om vad som gäller för personer från Ukraina.

Situationen i Ukraina - Migrationsverket

Information om massflyktsdirektivet - Migrationsverket

Bostäder för människor som flyr - Migrationsverket

Skolverket

Rätt till sfi - Skolverket

Nyanlända barns rätt till utbildning - Skolverket

Bris och försvarsmakten informerar

Det kan vara svårt att prata med barn och unga om det som händer just nu. Bris och Försvarsmakten har tagit fram råd för hur du som vårdnadshavare eller skolpersonal kan prata med barn om deras oro.

Att prata med barn om oro för omvärldsläget - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

Krisberedskap

Med anledning av krisen vill Skurups kommun påminna dig som kommuninvånare om krisberedskap.

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarar för skyddsrummen i Sverige. Här kan du läsa mer om Skurups kommuns information om skyddsrum 

I länken nedan kan du klicka dig vidare till "Skyddsrumskarta" för att se var ditt närmaste ligger.

Skyddsrumskarta (msb.se)

Viktigt meddelande till allmänheten

Systemet för utomhusvarning, Viktigt Meddelande, som populärt kallas för "Hesa Fredrik", finns för att varna allmänheten både under höjd beredskap och i fredstid.

Ljudsändarna sitter främst i kommunens tätort. Se länken nedan för att se vart ljudsändarna finns i Skurup.

https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/enkel-karta_VMA.html

Din egen krisberedskap

Här kan du få Tips och råd för din egen krisberedskap

Sveriges kommuner och regioner (SKR) informerar

Rätt till skola och utbildning för barn och unga som flyr från Ukraina | SKR

Bistånd till människor som flytt från Ukraina | SKR

Ställföreträdare för barn utan vårdnadshavare som flyr från Ukraina | SKR

Information från Region Skåne (1177.se)

Flyktingar från Ukraina får vård som asylsökande - Region Skåne (skane.se)

 

 

 

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2023-01-10