Två glada medarbetare tar emot ett brev från en besökare, kontor, skyddsglas och ljus stor taklampa.

Kontakta oss på Skurups kommun

Välkommen till Skurups kommuns växel telefon 0411-53 60 00 en kontaktväg in - kommuninformatörerna hjälper dig och lotsar dig rätt.

Vi besvarar e-post inom två arbetsdagar, ett svar kan utgöras av ett meddelande om att e-posten tagits emot och en upplysning om uppskattad handläggningstid av ärendet.

Välkommen att kontakta Skurups kommun

Har du frågor eller synpunkter och vill träffa ansvarig politiker i kommunen? Välkommen att höra av dig. Om du föredrar att besöka politikern personligen är det säkrast att först ringa och boka tid.

Klicka här för att komma till kontaktsidan för att prata med din politiker
 

Barnomsorg

Anmälan till barn- och skolbarnsomsorg, även ändringar: 0411-53 60 39
Förvaltningschef skola och utbildning: 0411-53 62 70
Biträdande förvaltningschef skola och utbildning: 0411-53 62 04
Fax: 0411-53 62 29
E-post: barnomsorg@skola.se

Bibliotek

Information/lånedisk: 0411-53 60 71
Bibliotekschef: 0411-53 60 79
E-post: biblioteket@skurup.se

Bibliotekens adresser och öppettider (Skurup, Abbekås, Rydsgård och Skivarp).


Bo och bygga

Byggnadsinspektör: 0411-53 61 25, 0411-53 60 69
Bygglovshandläggare: 0411-53 62 32
Exploateringsingenjör: 0411-53 61 24
GIS-ingenjör: 0411-53 63 84
Planarkitekt: 0411-53 60 23, 0411-53 62 86


Skurups Elverk AB

Mårtensgatan 3 Skurup
Kundtjänst: 0411-53 61 03
Kundtjänst fiber: 0411-53 64 41
VD: 0411-53 61 04
Projekttekniker fiber: 0411-53 64 40

Energi- och klimatrådgivning

Tel: 0411-53 60 33
E-post: lena.johansson@skurup.se

Familj, barn och ungdom, individ- och familjeomsorg

Tel: 0411-53 60 00
E-post: individochfamiljeomsorg@skurup.se
Besök: Västergatan 44, Skurup
Verksamhetschef: 0411-53 62 16
Fax: 0411-53 62 08

Fritid och kultur

Hallbokningar, föreningsbidrag: 0411-53 60 06
e-post: kulturfritid@skurup.se
 

LSS verksamheten

Besök: Västergatan 44, Skurup
E-post: lss@skurup.se
Verksamhetschef: 0411-53 64 60
 

Färdtjänst 

Beställs genom Skånetrafiken
Beställa färdtjänstresa: 0771-77 33 00
Frågor om ansökan och färdtjänst: 0771-77 50 50
E-post: fardtjanst@skanetrafiken.se

Förskolor

Ankarets förskola, Abbekås: 0738-56 07 42
Asklidens förskola, Skurup: 0411-53 62 56
Blåklintens förskola, Skivarp: 0738-56 07 41
Bruksgårdens förskola, Rydsgård: 0411-53 81 44
Elisefreds förskola, Skurup: 0411-53 63 66
Fasanens förskola, Skurup: 0411-53 63 00
Saritslövs förskola, Skurup: 0411-53 62 87
Vångens förskola, Skurup: 0738-56 07 86
Östergårds förskola, Skurup: 0411-53 62 61 

Gator, grönområde, rekreationsområde och gatubelysning

Tegelgatan 21, Skurup
Kommunteknik 0411-536133 eller 073-844 21 07
 

Kommunikation

Kommunikationschef: 0411-53 64 00, 0703-17 27 04
Kommunikationstrateg: 0411-53 60 57
Digital kommunikatör: 0411-53 62 28
E-post: info@skurup.se
 

Kommunledning

Kommunstyrelsens ordförande: 0411-53 60 02
Kommundirektör: 0411-53 61 22
Ekonomichef: 0411-53 60 14
Kanslichef: 0411-53 60 19
Personalchef: 0411-53 60 20
E-post: kansli@skurup.se
 

Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande: Johan Bolinder (M) johan.bolinder@skurup.se
1 vice ordförande: Lars Nyström (SD) lars.nystrom@skurup.se
2 vice ordförande: Lena Axelsson (S) lena.axelsson@skurup.se

Komvux - Vuxenutbildningen

Rektor: 0411-53 63 10
Expedition, frånvaroanmälan: 0411-53 64 12
Studie- och utvecklingsledare: 0411-53 63 42
 

Kulturskolan

Expedition: 0411-53 62 95
Rektor: 0706-65 67 50, 0411-53 63 17

Lokalvård 

Samordnare: 0738-56 01 02

Mat och måltider, kost och service

Verksamhetschef: 0411-53 63 57
E-post: anna-lena.svensson@skurup.se

Måltidsutvecklare: 0411-53 63 50
E-post: maltid@skurup.se

Näringsliv

Näringslivansvarig: 0411-53 61 24
E-post: naringsliv@skurup.se

Växel- Information Skurup

Kommun- och samhällsinformation
Tel: 0411-53 60 00
E-post: kontakt@skurup.se
Besök: kommunhuset på Stora Torggatan 4 (gågatan), i gatuplanet. 

Miljö och folkhälsa

Växel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 61 17
E-post: kansli@skurup.se
Bygg- och miljöchef, miljöskydd: 0411-53 61 28
Enskilda avlopp: 0411-53 64 35
Lantbruk, förorenad mark 0411-53 60 34
Livsmedel: 0411-53 60 74
Hållbar utveckling, folkhälsa: 0411-53 60 33
Naturvård, miljömål: 0411-53 64 18

Nils Holgerssongymnasiet

Expedition: 0411-53 64 12
Rektor: 0411-53 63 10

Kontakta politiker 

Politikersida med kontaktuppgifter till ledande politiker

Pomona

Rehabilitering och boendestöd vid psykiskt funktionsnedsättning

Tel Pomona: 0411-53 62 14
Besök Pomona: Kyrkogatan 31, Skurup 
Tel boendestöd: 0411-53 61 91
Besök boendestöd: Västergatan 44, Skurup 

Projektering/exploatering

Exploateringsingenjör 0411-53 61 24

Skolor

Alléskolan, Skurup: 0411-53 62 95
FAM. MFF-akademin, Skurup: 0411-53 63 11
Hallenborgskolan, Rydsgård: 0411-53 82 02
Mariaskolan, Skurup: 0411-53 63 12
Mölleskolan, Skivarp: 0411-53 82 02
Prästamosseskolan, Skurup: 0411-53 63 11
Slimmingeby skola, Slimminge: 0411-53 62 95
Östergårdsskolan, Skurup: 0411-53 61 78
Nils Holgerssongymnasiet, Skurup: 0411-53 64 12
 

Skolskjuts

Tel: 0411-53 62 71
E-post: skolskjuts@skurup.se

Synpunkter

När du vill lämna synpunkter och klagomål (även anonymt)

Upphandlare

Tel: 0411-53 60 31


Vatten och avlopp, VA

Driftsledare: 0411-53 64 91

Vård och omsorg för äldre

Hemsjukvårdschef

Tel. 0411-53 63 80
E-post: Charlotte Åkerman

Enhetschef

Tel. 0411-53 63 87
emelie.corselli@skurup.se
Besök och leveranser: Kyrkogatan 31, Skurup

Biståndshandläggare

Telefontid vardagar 08.30 - 09.30 Övrig tid telefonsvarare.
Kontaktuppgifter: Biståndshandläggare
Vårdplaneringar: 0411-53 61 71
Verksamhetschef: 0411-53 62 16

Kommunrehab

Arbetsterapeut 0411-53 61 58, telefontid 8.00-9.00
Fysioterapeut/Sjukgymnast 0411-53 61 58
Verksamhetschef: 0411-53 63 80
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Tel: 0411-53 61 39
E-post: elisabeth.persson@skurup.se

Sjuksköterskor

Telefontid helgfri måndag - fredag: kl 8.00 - 9.00
Tel: 0411-53 61 62
 

Bruksgården, äldreboende 

Expedition 0411-53 81 05
Fax: 0411-53 81 09
Verksamhetschef 0411-53 81 04
E-post: anne.blixt@skurup.se
Besök och leveranser: Bruksgården, Prostens väg 1, Rydsgård
Post: Skurups kommun, Bruksgården, 274 80 Skurup

Lillgården, äldreboende

Expedition: 0411-53 60 41
Fax: 0411-53 61 59
Verksamhetschef: 0411-53 61 50
E-post: anette.johansson1@skurup.se
Besök: Lillgården, Lillgatan 1, Skurup 
Post: Skurups kommun, Lillgården, 274 80 Skurup

Flintebro, äldreboende

Expedition: 0411-53 64 19
Verksamhetschef: 0411-53 62 06   
E-post: helene.ljunggren@skurup.se
Besök: Flintebro, Flintebrogatan 2, Skurup 
Post: Skurups kommun, Flintebro, 274 80 Skurup

Hemtjänst

Område Norr

Enhetschef: 0411-53 64 25
E-post: asa.martensson@skurup.se

Område Söder

Enhetschef: 0411-53 64 26
E-post jessica.rosdahl@skurup.se

Område Öster

Enhetschef: 0411-53 81 03
E-post: damir.babic@skurup.se

Hemtjänstadministratör

Telefon: 0411-53 64 27
E-post emma.loow@skurup.se 

Kontor, ljus bakgrund, två glada medarbetare, nycklar i hand, hörlurar, datorskärm och växter i bakgrunden.
Kommuninformatörerna hjälper dig när du kontaktar Skurups kommun.
Sidansvarig: Leif Liam Rahnasto
Sidan uppdaterad 2023-07-17