Kontakta oss på Skurups kommun

Välkommen till Skurups kommuns växel telefon 0411-53 60 00 en kontaktväg in - kommuninformatörerna hjälper dig och lotsar dig rätt.

Har du frågor eller synpunkter och vill träffa ansvarig politiker i kommunen? Välkommen att höra av dig. Om du föredrar att besöka politikern personligen är det säkrast att först ringa och boka tid.

Klicka här för att komma till kontaktsidan för att prata med din politiker
 

Barnomsorg
Anmälan till barn- och skolbarnsomsorg, även ändringar: 0411-53 60 39
Förvaltningschef skola och utbildning: 0411-53 62 70
Biträdande förvaltningschef skola och utbildning: 0411-53 62 04
Fax: 0411-53 62 29
E-post: barnomsorg@skurup.se

Bibliotek
Information/lånedisk: 0411-53 60 71
Bibliotekschef: 0411-53 60 79
E-post:biblioteket@skurup.se
Bibliotekets adresser och öppettider i Skurup, Abbekås, Rydsgård och Skivarp


Bo och bygga
Byggnadsinspektör: 0411-53 61 25, 0411-53 60 69
Bygglovshandläggare: 0411-53 62 32
Exploateringsingenjör: 0411-53 61 24
GIS-ingenjör: 0411-53 61 27
Planarkitekt: 0411-53 60 73, 0411-53 62 86

Skurups Elverk AB, Mårtensgatan 3 Skurup
Kundtjänst: 0411-53 61 03
Kundtjänst fiber: 0411-53 64 41
VD: 0411-53 61 04
Projekttekniker fiber: 0411-53 64 40

Energi- och klimatrådgivning
Tel: 0411-53 60 33
E-post: lena.johansson@skurup.se

Familj, barn och ungdom, individ- och familjeomsorg
Tel: 0411-53 60 00
E-post: individochfamiljeomsorg@skurup.se
Besök: Fiskaregatan 5, Skurup Se karta
Verksamhetschef: 0411-53 62 02
Fax: 0411-53 62 08

Fritid och kultur
Hallbokningar, föreningsbidrag: 0411-53 60 06
e-post: kulturfritid@skurup.se

LSS verksamheten
Besök: Mariagatan 1, Skurup
E-post: lss@skurup.se
Verksamhetschef: 0411-53 64 60

Färdtjänst beställs genom Skånetrafiken
Beställa färdtjänstresa: 0771-77 33 00
Frågor om ansökan och färdtjänst: 0771-77 50 50
E-post: fardtjanst@skanetrafiken.se

Förskolor
Ankarets förskola, Abbekås: 0738-56 07 42
Asklidens förskola, Skurup: 0411-53 62 56
Blåklintens förskola, Skivarp: 0738-56 07 41
Bruksgårdens förskola, Rydsgård: 0411-53 81 44
Elisefreds förskola, Skurup: 0411-53 63 66
Fasanens förskola, Skurup: 0411-53 63 00
Saritslövs förskola, Skurup: 0411-53 62 87
Vångens förskola, Skurup: 0738-56 07 86
Östergårds förskola, Skurup: 0411-53 62 61 

Gator, grönområde, rekreationsområde och gatubelysning
Tegelgatan 21, Skurup
Kommunteknik 0411-536133 eller 073-844 21 07
 

Kommunikation
Kommunikationschef: 0411-53 64 00, 0703-17 27 04
Kommunikationsstrateg: 0411-53 60 57
Digital kommunikatör: 0411-53 62 28
E-post: info@skurup.se
 
Kommunledning
Kommunstyrelsens ordförande: 0411-53 60 02
Kommundirektör: 0411-53 61 22
Ekonomichef: 0411-53 60 14
Kanslichef: 0411-53 60 19
Personalchef: 0411-53 60 20
E-post: kansli@skurup.se
 
Kommunstyrelsens ordförande
Ordförande: Johan Bolinder (M), johan.bolinder@skurup.se
1:e vice ordförande: Nicklas Olsson (M), nicklas.olsson@skurup.se
2:e vice ordförande: Lars Nyström (SD), lars.nystrom@skurup.se
 
Komvux - Vuxenutbildningen
Rektor: 0411-53 63 10
Expedition, frånvaroanmälan: 0411-53 64 12
Studie- och utvecklingsledare: 0411-53 63 42
 
Kulturskolan
Expedition: 0411-53 62 95
Rektor: 0706-65 67 50, 0411-53 63 17

Lokalvård 
Samordnare: 0738-56 01 02

Mat och måltider, kost och service
Verksamhetschef: 0411-53 63 57
E-post: anna-lena.svensson@skurup.se

Måltidsutvecklare: 0411-53 63 50
E-post: maltid@skurup.se

Näringsliv
Enhetschef näringsliv: 0411-53 61 24
E-post: naringsliv@skurup.se

Växel- Information Skurup
Kommun- och samhällsinformation
Tel: 0411-53 60 00
E-post: kontakt@skurup.se
Besök: kommunhuset på Stora Torggatan 4 (gågatan), i gatuplanet. Se karta

Miljö och folkhälsa
Växel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 61 17
E-post: kansli@skurup.se
Bygg- och miljöchef, miljöskydd: 0411-53 61 28
Enskilda avlopp: 0411-53 60 32
Lantbruk, förorenad mark 0411-53 64 35
Livsmedel: 0411-53 60 46
Hållbar utveckling, folkhälsa: 0411-53 60 33
Naturvård, miljömål: 0411-53 64 18

Nils Holgerssongymnasiet
Expedition: 0411-53 64 12
Rektor: 0411-53 63 10

Politiker sida med kontaktuppgifter till ledande politiker

Pomona, rehabilitering och boendestöd vid psykiskt funktionsnedsättning
Tel Pomona: 0411-53 62 14
Besök Pomona: Kyrkogatan 31, Skurup Se karta
Tel boendestöd: 0411-536158
Besök boendestöd: Fiskaregatan 5, Skurup 

Projektering/exploatering
Exploateringsingenjör 0411-53 61 24

Skolor
Alléskolan, Skurup: 0411-53 62 95
FAM. MFF-akademin, Skurup: 0411-53 63 11
Hallenborgskolan, Rydsgård: 0411-53 82 02
Mariaskolan, Skurup: 0411-53 63 12
Mölleskolan, Skivarp: 0411-53 82 02
Prästamosseskolan, Skurup: 0411-53 63 11
Slimmingeby skola, Slimminge: 0411-53 62 95
Östergårdsskolan, Skurup: 0411-53 61 78
Nils Holgerssongymnasiet, Skurup: 0411-53 64 12

Skolskjuts
Tel: 0411-53 62 71
E-post: skolskjuts@skurup.se

Synpunkter - när du vill lämna synpunkter och klagomål (även anonymt)

Upphandlare
Tel: 0411-53 60 31

Vatten och avlopp, VA
Driftsledare: 0411-53 64 91

Vård och omsorg för äldre

Biståndshandläggare
Telefontid vardagar 08.30 - 09.30 Övrig tid telefonsvarare.
Vårdplaneringar: 0411-53 61 71
Verksamhetschef: 0411-53 61 44

Kommunrehab
Arbetsterapeut 0411-53 61 58, telefontid 8.00-9.00
Sjukgymnast 0411-53 61 58
Verksamhetschef: 0411-53 63 80

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Tel: 0411-53 61 39
E-post: elisabeth.persson@skurup.se

Sjuksköterskor
Telefontid helgfri måndag - fredag: kl 8.00 - 9.00
Tel: 0411-53 61 62
Hemsjukvårdschef: 0411-53 63 80
E-post: birgitta.hansson@skurup.se
Bitr hemsjukvårdschef: 0411-53 63 87
E-post: ann-charlotte.tornblom@skurup.se
Besök och leveranser: Lillgården, Lillgatan 1, Skurup

Bruksgården, äldreboende 
Expedition 0411-53 81 05
Fax: 0411-53 81 09
Verksamhetschef 0411-53 81 04, 0703-14 09 71
E-post: maria.cortenbach@skurup.se
Besök och leveranser: Bruksgården, Prostens väg 1, Rydsgård Se karta
Post: Skurups kommun, Bruksgården, 274 80 Skurup

Lillgården, äldreboende
Expedition: 0411-53 60 41
Fax: 0411-53 61 59
Verksamhetschef: 0411-53 61 50
E-post: lena.holmberg@skurup.se
Besök: Lillgården, Lillgatan 1, Skurup Se karta
Post: Skurups kommun, Lillgården, 274 80 Skurup

Flintebro, äldreboende
Expedition: 0411-53 64 19
Fax: 0411-53 61 89
Verksamhetschef: 0411-53 62 06   
E-post: helene.ljunggren@skurup.se
Besök: Flintebro, Flintebrogatan 2, Skurup Se karta
Post: Skurups kommun, Flintebro, 274 80 Skurup

Hemtjänst

Område Norr
Enhetschef: 0411-53 64 25
E post asa.holmmartensson@skurup.se

Område Söder
Enhetschef: 0411-53 64 26
E post jessica.rosdahl@skurup.se

Område Rydsgård/Skivarp
Enhetschef: 0411-53 81 03
E post: anne.blixt@skurup.se

Hemtjänstadministratör: 0411-53 64 27
E post eva.persson@skurup.se

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2021-08-03