Kompost

Kompostering av organiskt material ger näringsrik jord med hög mullhalt. Kompostjorden ger näring och förbättrar ofta jordens struktur på platsen där den sprids. Processen kan orsaka olägenheter för omgivningen och kommunen har rätten till ditt hushållsavfall. På denna sida hittar du information om vilka regler som gäller för kompostering hemma i det privata hushållet.

Kompostering

Kompostering innebär nedbrytning med god syretillgång av organiskt material. Förutsättningarna för effektiv kompostering är som bäst när det ingående materialets fuktighetshalt ligger mellan 40 och 60%. Även pH-värde, fosforhalt, kol-/kväverelation och temperatur är viktiga faktorer.

Själva komposteringsmekanismen består i att organiskt material bryts ned av syreförbrukande organismer, varvid kol, kväve, fosfor och andra näringsämnen omvandlas till biomassa.

Trädgårdsavfall 

Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall som löv, kvistar, gräsklipp och liknande på den egna fastigheten. Komposten kan konstrueras på flera olika sätt och går enkelt att bygga själv. Vi rekommenderar att man läser på lite om kompostering innan man sätter igång och komposterar sitt trädgårdsavfall så att man får bästa möjliga resultat. Vill man inte ta hand om sitt trädgårdsavfall själv går det bra att beställa en tunna för trädgårdsavfall så komposteras det och säljs sedan som trädgårdsjord.

Observera att det inte är tillåtet att kompostera invasiva arter. Dessa får inte heller lämnas i återvinningscentralens container för trädgårdsavfall och inte heller i tunnan för trädgårdsavfall som du beställt. Avfall med invasiva arter ska noga förpackas så att det inte kan spridas under transport och sedan lämnas på återvinningscentralen enligt anvisning. Information om invasiva arter hittar ni under länkmenyn på denna sida.

Matavfall

Genom att du sorterar ut ditt matavfall och lägger det i matavfallstunnan bidrar du till att det produceras mer biogas, en energikälla som kan användas istället för fossila drivmedel. I produktionen bildas även biogödsel som kan användas som gödselmedel på åkermark. Jämfört med att kompostera matavfallet får vi då ut både energi och näring, istället för att endast få ut näring. Vill man ändå tillverka sin egen kompostjord till trädgårdslandet finns det lite att tänka på.

För att få lov att kompostera dit matavfall istället för att sortera ut det i matavfallsbehållaren måste du göra en anmälan till kommunen. Blankett för detta hittar du sist på sidan. Blanketten skickas in till Myndighetsenheten – miljö som handlägger din anmälan. Kostnaden för handläggningen är 950kr per timme och betalas av dig som lämnat in anmälan efter särskilt avgiftsbeslut. Myndigheten skriver ett föreläggande om försiktighetsmått som du måste följa för att minska risken för olägenhet. Observera att du bara kan anmäla om kompostering två år i taget. Tidsbegränsningen styrs av kommunens gällande avfallsföreskrifter. Önskar du slippa tömning av tunnan för matavfall under tiden måste du ansöka om dispens för detta separat. Även den dispensen är tidsbegränsad till 2 år och kostar 1900 kronor.  


Sidansvarig: Sara Bjerke
Sidan uppdaterad 2020-09-01