Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är – under kommunfullmäktige – den politiska ledningen med ansvar för ekonomi, utveckling och den operativa (utförande) verksamheten på det politiska planet. I Skurups kommun har kommunstyrelsen 13 ledamöter.

Tillsammans 

Tillsammans med kommunledningen (de tre förvaltningscheferna) bildar kommunstyrelsen området mellan den politiska ledningen och verksamheterna. Kommunstyrelsen ser till att ärenden som fullmäktige skall besluta om är allsidigt belysta till exempel ur ekonomisk och juridisk synvinkel. Kommunstyrelsen får dock inte göra några politiska värderingar av förslagen.

Arbetsuppgifterna rör hela den kommunala verksamheten. De vanligaste frågorna är budget, ekonomisk uppföljning, personalfrågor, organisationsfrågor, utvecklingsfrågor och samordning. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att göra fullmäktiges beslut kända för både allmänheten och anställda.

Kommunstyrelsen har sammanträden ca 10 gånger per år.

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2019-05-17