Kommunens planarbete

Kommunen ansvarar för att planera hur mark- och vattenområden ska användas genom att upprätta olika planer. Här hittar du information om samhällsbyggnad och planering.

Illustration över planprocessen
Illustration: Kommunens planprocess
Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2020-03-02