Kommunalt dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Skurups kommun tar sitt dricksvatten ur grundvattentäkter. Vattnet produceras och distribueras via fyra vattenverk.

Skurups vattenverk

Vattenverket tar grundvatten ur tre brunnar från kalkberggrund och ur två brunnar tas grundvatten ur grovsediment i anslutning till bergets överyta. De utnyttjade grundvattenmagasinen är täckta av mäktiga lager moränlera vilken erbjuder ett gott skydd mot direkt förorening av vattnet.

Rydsgårds vattenverk

Grundvatten tas ur två brunnar vilka är utförda som rörborrningar genom jordlagren och ner i kalkberggrunden. De utnyttjade grundvattenmagasinen är även här täckta av mäktiga lager moränlera.

Skivarps vattenverk

Ur tre brunnar tas grundvatten från sand- och gruslager belägna under ca 10-12 m mäktiga lager av moränlera.

De ovan beskrivna vattenverken ligger inom tätortsområden. Alla verksamheter (t ex industrier, bensinstationer, bekämpningsmedels- och gödselanvändning), som pågår inom vattentäkternas influensområden, medför risk för förorening av grundvattnet. Vid alla vattenverk är brunnar även ett problem ur skyddssynpunkt, då de leder rakt ner till vattenmagasinen. Om en brunn missköts eller används på ett felaktigt sätt, finns alltså en påtaglig risk att grundvattenmagasinen kan förorenas. Ett område som motsvarar vattentäkternas praktiska influensområde bör därmed betraktas som angeläget att skydda.

Stenbergets vattenverk

Här är de geologiska förhållandena ej lika fördelaktiga som vid de övriga vattenverken. Den överlagrande moränen innehåller inte så mycket lera varför den ger ett något sämre skydd.

Sidansvarig: Lola Strand
Sidan uppdaterad 2018-11-30

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?