Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Köldmedier bidrar till växthuseffekten, därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Från och med den 1 januari 2015 har en stor förändring gjorts i lagstiftningen. Tidigare räknades mängden köldmedier i kilogram (kilo), men ska nu räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2e-ekv.) Gränsen för läckagekontroll låg tidigare vid tre kilo fyllnadsmängd. Nu är gränsen fem ton koldioxidekvivaltenter. Det innebär att du som operatör måste veta vilken typ av köldmedier du har. För att göra beräkning av gasen för att se om det som finns i utrustningen kommer upp till gränsvärdet, se: alltomfgas.se/anlaggningskollen eller kontakta ditt certifierade kontrollförtetag.

Anmälan - köldmedieanläggning över 14 ton

Skaffar en köldmedieanläggning (du kallas då "operatör" i lagstiftningen) som överstiger 14 ton och som innehåller HFC-gaser, ska du anmäla detta till Myndighetsenheten-miljö. När du anmält köldemedieanläggning, får du en klassificering, som visar att du ska betala en avgift i enlighet med kommunens taxa beslutad av kommunfullmäktige (Kf § 325/2012).

Läckagekontroll och rapportering

När du anmält din anläggning, ska årliga läckagekontroller göras av certifierat företag. Du som operatör är ansvarig att se till att de årliga rapporterna kommer till Myndighetsenheten-miljö. Årsrapporteringen ska vara inlämnad senast den 31 mars varje efterföljande år. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som gjorts på kylsystemet under hela det föregående året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges. Om aggregat skrotas, ska det tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till myndighetsenheten-miljö. Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen, EU nr 517/2014. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Om du tar över en verksamhet/gör ägarbyte

Glöm inte att informera myndighetsenheten-miljö om du säljer eller övertar en anläggning (företaget byter ansvarig verksamhetsutövare). Gör du inte detta, debiteras tidigare verksamhetsutövare års- och tillsynsavgifter, eller sanktionsavgift. Detta gör du på blanketten "Köldmedia -anmälan/ändring/byte av ägare.

Om du inte anmält köldmedier - miljösanktionsavgifter

Vid överträdelse är Myndighetsnämnden för miljö och byggnad i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift. Exempel på detta är: 

Utebliven anmälan av köldmedia, kraven på register har inte uppfyllts, kontroller har inte utförts, rapporten lämnas in för sent, om du använt ett icke-certifierat företag för kontrollen.

Lagstiftning

Den lagstiftning du bör känna till är (EG) nr 1005/2009 (om oxonnedbrytande ämnen), förordning (EU) nr 517/2014 (om vissa fluorerade växthusgaser) och förordningarna 2016:1128 och 2016:1129.

Sidansvarig: Sophie Hedenskog
Sidan uppdaterad 2020-06-03

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?