Köldmedier

Alla verksamheter som har kyl-, klimat- och värmepumpanläggningar med en sammanlagd köldmediemängd överstigande 10 kg ska anmäla detta till myndighetsnämnden för miljö- och byggnad.

Återkommande kontroll

En återkommande kontroll av aggregat/anläggningar (ej enhetsaggregat med mindre än 3 kg) ska utföras av ett ackrediterat kylföretag minst en gång per kalenderår. Ägaren/brukaren ansvarar för att den utförs.

Journalföring

Ägare/brukare är ansvarig för att åtgärderna på anläggningen journalförs.

Rapportering

Om anläggningen har en sammanlagd köldmediemängd mer än 10 kg ska kontrollrapporten från den återkommande kontrollen varje efterföljande år lämnas in av ägaren/brukaren till myndighetsnämnden för miljö- och byggnad. Rapporten ska redovisa hela kalenderår och sista datum för inlämning är den 31 mars påföljande år (till exempel ska kontrollrapporten som redovisar 2004 års resultat vara hos miljö- och byggnadsnämnden senast den 31 mars 2005).

Det är viktigt att kontrollrapporten är fullständigt ifylld och undertecknad av ägare/brukare. Köldmediemängderna måste summeras. Ofullständiga kontrollrapporter skickas tillbaks till ägare/brukare för komplettering.

Miljösanktionsavgifter och åtalsanmälan

Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som tillfaller staten. Miljösanktionsavgift debiteras den verksamhetsutövare som inte utför den återkommande årliga kontrollen och inte rapporterar resultatet från denna kontroll till myndighetsnämnden för miljö- och byggnad senast den 31 mars efterföljande år.

Myndighetsnämnden för miljö- och byggnad är även skyldiga att anmäla till polis- eller åklagarmyndigheten när företag eller personer bryter mot lagen, till exempel när den återkommande kontrollen inte utförts.

Sidansvarig: Sophie Hedenskog
Sidan uppdaterad 2016-04-18

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?