Kartor och lantmäteri

Serviceförvaltningen i Skurups kommun har ansvar för kart- och mätningsverksamheten. Vi samlar in geografiska data och underhåller kommunens kartdatabas. Materialet används till planering, nybyggnadskartor, VA-kartor med mera. Vi ansvarar även för kommunens arbete med Geografiska InformationsSystem, GIS. Skurups kommun har inget eget lantmäteri. Vid frågor, kontakta Lantmäteriet i Malmö.

Välkommen att kontakta oss när det gäller:

  • Adressfrågor
  • Det nya lägenhetsregistret
  • Fastighetsbildning
  • GIS
  • Kartor
  • Mätning
  • Sweref 99 – ett referenssystem
Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2020-06-03