Anmälan för kaminer, eldstäder och rökkanaler

Vid installation eller väsentlig ändring av till exempel en kamin, eldstad eller rökkanal ska du göra en anmälan till Myndighetsnämnden för miljö och byggnad.

 

Det här ska din anmälan innehålla:

Du ska bifoga handlingar som tydligt beskriver vad du vill göra:

 • Anmälningsblankett - Finns längre ner på sidan.

 • Produktfaktablad/prestandadeklaration - På vilken typ av kamin och/eller rökkanal som installeras.

 • Förslag på kontrollplan - En kontrollplan är ett dokument som visar vilka kontroller du tänker utföra under planeringen och installationen av din eldstad. Exempel finns längre ner på sidan.

 • Planritning - Vid installation eller ändring av en eldstad ska du bifoga en planritning där eldstaden placering är tydligt utmärkt.

 • Fasadritning - vid installation eller ändring av rökkanal (skorsten) ska du bifoga en gavelfasadritning där skorstenens placering är inritad. Ange mått enligt bilden här nedanför.
  Illustration av hus med skorsten

 

Tänk på att inte påbörja din installation av eldstaden förrän du erhållit ett startbesked. Att påbörja installationen av eldstaden kan medföra att du kan komma att påföras en "byggsanktionsavgift".

 

Avgift för anmälan av installation av eldstad

Du får betala en avgift för din anmälan "av installation av eldstad" om installationen är bygglovspliktig, se text nedan.

Bygglovspliktig ändring

Du kan behöva bygglov för installation eller ändring av eldstad om skorstenens placering och utformning innebär att byggnadens yttre utseende påverkas mycket.

Exempelvis:

 • Skorstenen är placerad på undre halvan av takfallet

 • Skorstenens höjd över taktäckningen är mer än 1,2 m

 • Skorstenen placeras utvändigt på fasad.

 • Byggnaden finns upptagen på bevarandeprogrammet.

 • Byggnaden är försedd med extra skydd i form av k-, q- eller Q-märkning i detaljplan på grund av sitt stora historiska värde.

Sidansvarig: Erik Hübner
Sidan uppdaterad 2022-06-09