Söktips

Ett eller flera ord: Skriver man ett antal ord i följd, med mellanslag emellan, får man träffar
på alla sidor som innehåller något av dessa ord.

Plus/minus: Sätter man ett + (plustecken) framför ett ord, måste också det ordet finnas på
sidan man får träff på. Sätte­r man i stället ett - (minustecken) framför ett ord, får sidan inte
innehålla det ordet. + och - skrivs utan mellanslag före det aktuella ordet.

Fraser/meningar: Vill man söka på fraser eller meningar, omsluter man orden med citattecken (").

Trunkering: Man kan använda * (asterisk, jokertecken) i sin sökning för att få träffar på fler
ordformer och sammansättningar med ett ord. Observera att * bara kan användas sist i ett ord.
Exempel: Sökning på grön* kan ge träffar på grön, grönsak och gröngöling.
Avancerad sökning: Genom att kombinera sökmetoderna kan man göra avancerade sökningar.
Exempel: Sökning på sång* +elvis -costello -"jailhouse rock" ger träffar på sidor som innehåller
– t.ex. sång, sånger eller sångare
– Elvis men inte namnet Costello och inte låttiteln Jailhouse rock.

Vill du söka på Internet: Använd t.ex. www.google.se.­